اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

اجاره(clb) سی ال بی تهران|تعرفه و لیست قیمت clb سی ال بی های تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

clb چیست و چه مزایایی نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی دارد

پنل های شیشه ای مدرن یا سی ال بی clb (City Light Billboard ) از رسانه‌های مهم و تاثیر گذار محیطی محسوب می‌شوند. پنل‌های شیشه‌ای با قابلیت رویت ‌پذیری فوق‌ العاده برای هردو مخاطب پیاده و سواره و امکان گنجاندن جزئیات نوشتاری بیشتر نسبت به دیگر رسانه‌های محیطی ، از موثر‌ترین و کارآمد‌ترین ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع‌ رسانی جدید در محورهای داخلی شهری شناخته می‌شوند. امکان نورپردازی در شب یکی از مهمترین مزایای سازه‌های سی ال بی می‌باشد.
ابعاد سازه: 8 متر مربع (230x330 افقی)
ابعاد اکران:6 متر مربع (200x300 افقی)


لینک دانلود: تعرفه سی ال بی های تهران|لیست قیمت clb های تهران|لیست اجاره سی ال بی های تهران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيمتـراژ
کل
اجاره سی ال بی تهران clb1آفریقاجنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb2آفریقاجنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb3آفریقاجنوب به شمال تقاطع کوچه آناهیتا ضلع شمال شرقی6
لیست سی ال بی تهران clb4الهیهضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقای شمالی6
اجاره سی ال بی تهران clb5الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb6الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb7الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم)6
لیست سی ال بی تهران clb8الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم)6
اجاره سی ال بی تهران clb9الهیهخیابان خزر مسیر جنوب به شمال تقاطع شریفی منش6
تعرفه سی ال بی تهران clb10الهیهخیابان خزر مسیر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb11الهیهخیابان خزر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb12الهیهابتدای خزر جنوبی ورودی صدر (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb13الهیهابتدای خزر جنوبی ورودی صدر (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb14فرشتهتقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb15فرشتهتقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb16فرشتهغرب به شرق روبروی اخگری (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb17فرشتهغرب به شرق روبروی اخگری (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb18فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb19فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb20فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه سوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb21فرشتهضلع شمال میدان آقا بزرگی6
تعرفه سی ال بی تهران clb22نیاورانغرب به شرق نبش کوچه سعیدی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb23نیاورانغرب به شرق نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb24نیاورانشرق به غرب نرسیده به میدان یاسر نبش کوچه چراغی6
اجاره سی ال بی تهران clb25نیاورانضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb26نیاورانضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb27دزاشیبمیدان قدس خیابان دزاشیب نبش اعلم جنب مرکز تجاری شمرون6
لیست سی ال بی تهران clb28اندرزگوشرق به غرب خیابان صالحی6
اجاره سی ال بی تهران clb29فرمانیهشرق به غرب کوچه نبش سیمین دخت6
تعرفه سی ال بی تهران clb30فرمانیهروبه روی مدرسه بو علی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb31فرمانیهروبه روی مدرسه بو علی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb32فرمانیهشرق به غرب نبش کوچه سعیدی (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb33فرمانیهشرق به غرب نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb34فرمانیهنبش کوچه ثروتی6
قیمت سی ال بی تهران clb35کامرانیهجنوب به شمال تقاطع صدر ورودی صدر غرب (سازه اول)6
لیست سی ال بی تهران clb36کامرانیهجنوب به شمال تقاطع صدر ورودی صدر غرب (سازه دوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb37پارک ویضلع شمال غربی (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb38پارک ویضلع شمال غربی (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb39پارک ویضلع شمال غربی (سازه سوم)6
لیست سی ال بی تهران clb40پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb41پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb42پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه سوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb43ولنجکنبش خیابان بیست و یکم6
لیست سی ال بی تهران clb44ولنجکنبش خیابان یکم (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb45ولنجکنبش خیابان یکم (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb46ولنجکنبش خیابان یکم (سازه سوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb47زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه اول)6
لیست سی ال بی تهران clb48زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه دوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb49زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه سوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb50زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)6
قیمت سی ال بی تهران clb51سعادت آبادسعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه اول)6
لیست سی ال بی تهران clb52سعادت آبادسعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه دوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb53سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb54سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb55سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه سوم)6
لیست سی ال بی تهران clb56سعادت آبادانتهای 24 متری تقاطع خیابان دشت بهشت6
اجاره سی ال بی تهران clb57سعادت آبادانتهای خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb58سعادت آبادانتهای خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb59سعادت آبادتقاطع لچکی خیابان سی و هشتم6
لیست سی ال بی تهران clb60شهرک غربایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb61شهرک غربایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb62شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb63شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb64شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه سوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb65پاسدارانپاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb66پاسدارانپاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb67اقدسیهاقدسیه غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه اول)6
لیست سی ال بی تهران clb68اقدسیهاقدسیه غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb69اقدسیهاقدسیه تقاطع خیابان پاسداران ضلع غربی (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb70اقدسیهاقدسیه تقاطع خیابان پاسداران ضلع غربی (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb71شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه اول)6
لیست سی ال بی تهران clb72شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه دوم)6
اجاره سی ال بی تهران clb73شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه سوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb74شریعتیشریعتی نرسیده به سید خنداد تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه اول)6
قیمت سی ال بی تهران clb75شریعتیشریعتی نرسیده به سید خنداد تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه دوم)6
لیست سی ال بی تهران clb76سهروردیسهروردی روبروی آپادانا شمالی نبش کوچه محبی6
اجاره سی ال بی تهران clb77پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb78پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb79پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه سوم)6
لیست سی ال بی تهران clb80اکباتاناکباتان خیابان شکوری و خیابان نفیسی6
اجاره سی ال بی تهران clb81ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb82ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb83ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه سوم)6
لیست سی ال بی تهران clb84ولیعصرولیعصر روبروی مسجد بلال نبش کوچه خرسند6
اجاره سی ال بی تهران clb85میردامادمیرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول)6
تعرفه سی ال بی تهران clb86میردامادمیرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb87گلبرگگلبرگ نبش سمنگان ضلع جنوب شرقی6
لیست سی ال بی تهران clb88تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb89تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb90تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه سوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb91تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)6
لیست سی ال بی تهران clb92نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه اول)6
اجاره سی ال بی تهران clb93نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه دوم)6
تعرفه سی ال بی تهران clb94نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه سوم)6
قیمت سی ال بی تهران clb95نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه چهارم)6
لیست سی ال بی تهران clb96امیر آبادامیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم روبروی کوی دانشگاه6
اجاره سی ال بی تهران clb97جردنآفریقا جنب مرکز خرید مدرن الهیه 4 سازه 6*4
تعرفه سی ال بی تهران clb98فرمانیهتقاطع فرمانیه و کامرانیه چهارراه کامرانیه 2 سازه6*2

خواندن 120534 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 اسفند 1395 07:51

67340 نظرها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.