اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان زنجان

اجاره بیلبورد در استان زنجان (0)

استان زنجان در شمالغرب کشور و مابین هفت استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، همدان ، کردستان ، گیلان ، قزوین و اردبیل واقع گردیده است .این استان متشکل از هشت شهرستان زنجان ، ابهر، خدابنده ، خرمدره ، ایجرود ، طارم ، ماهنشان و سلطانیه می باشد.مساحت استان با توجه به آخرین اطلاعات (اطلاعات سال 1378 )در حدود 22164 کیلومتر مربع و از نظر شکل ظاهری زمین شامل دو منطقه کوهستانی و جلگه ای می باشد . مناطق کوهستانی که اغلب دارای قلل مرتفع هستند ، در بخش ماهنشان ، شهرستان زنجان و شهرستان خدابنده قرارگرفته اند و مناطق جلگه ای یا دشت نیز بقیه مساحت استان را تشکیل می دهد.جمعیت استان بر اساس آخرین برآورد تعداد 1038 هزار نفر بوده است .استان زنجان دارای 8 شهرستان ، 21 شهر ، 17 بخش و 48 دهستان استلینک دانلود: تعرفه بیلبورد زنجان|لیست قیمت بیلبورد های زنجان|لیست اجاره بیلبوردهای زنجان|لیست تابلوهای تبلیغاتی زنجان : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی زنجان
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های زنجان1خرمشهرخیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف میدان آزادی) ضلع شمال غربیبیلبورد28
لیست بیلبورد های زنجان2خرمشهرخیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف میدان آزادی) ضلع شمال شرقیبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های زنجان3خرمشهرخیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف ترمینال) ضلع جنوب غربیبیلبورد28
اجاره بیلبورد های زنجان4خرمشهرخیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف ترمینال) وسط ضلع جنوبیبیلبورد15
لیست بیلبورد های زنجان5ولیعصرمیدان ولیعصر (ضلع شمالی)بیلبورد55
تعرفه بیلبورد های زنجان6ولیعصرمیدان ولیعصر (ضلع شمالی) ورودی میدان رو به جنوببیلبورد55
اجاره بیلبورد های زنجان7ولیعصرمیدان ولیعصر (ضلع جنوبی)بیلبورد55
اجاره بیلبورد های زنجان8ولیعصرمیدان ولیعصر (ضلع جنوبی) ورودی میدان رو به شمالبیلبورد55
لیست بیلبورد های زنجان9بعثتتقاطع جاوید خیابان بعثتبیلبورد7
تعرفه بیلبورد های زنجان10رشتدروازه رشتبیلبورد12
اجاره بیلبورد های زنجان1122 بهمنبلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (پشت مصلی - رسل) ضلع جنوب شرقیبیلبورد50
لیست بیلبورد های زنجان1222 بهمنبلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (به طرف اداره پست) ضلع جنوب غربیبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های زنجان1322 بهمنبلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (خیابان شهرک) ضلع شمال شرقیبیلبورد16
اجاره بیلبورد های زنجان14جاده گاوازنگجاده گاوازنگ میدان کوهنورد (آزادگان)بیلبورد24
اجاره بیلبورد های زنجان1522 بهمنبلوار 22 بهمن میدن ارتشبیلبورد24
لیست بیلبورد های زنجان16ورودی شهرمیدان بسیجبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های زنجان17ارگدروازه ارگبیلبورد28
اجاره بیلبورد های زنجان18امجدیهسراه امجدیهبیلبورد30
لیست بیلبورد های زنجان19خیابان فردوسیسبزه میدان نبش خیابان فردوسی خیابان امامبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های زنجان20میدان آزادیتری ویژن میدان آزادی ضلع شمالی (سه وجهی)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های زنجان21میدان آزادیمیدان آزادی ضلع شمالیبیلبورد15
اجاره بیلبورد های زنجان22گلشهرمنظریه ضلع شرقی ورودی شهر رفت به مرکز شهرپل عابر60
لیست بیلبورد های زنجان23زیباشهرضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان تربیتپل عابر60
تعرفه بیلبورد های زنجان24زیباشهرضلع جنوبی رو به شرق به سمت گلشهرپل عابر60
اجاره بیلبورد های زنجان25بمارستان ولیعصرضلع شرقی رفت به شمال به سمت میدان شوراپل عابر63
لیست بیلبورد های زنجان26بمارستان ولیعصرضلع غربی رفت به جنوب میدان ولیعصرپل عابر54
تعرفه بیلبورد های زنجان27دانشگاه آزادضلع غربی رو به جنوب به سمت شیلاتپل عابر90
اجاره بیلبورد های زنجان28دانشگاه آزادضلع شرقی رو به شمال به سمت میدان ولیعصرپل عابر90
اجاره بیلبورد های زنجان29میدان مدرسضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان جهادپل عابر60
لیست بیلبورد های زنجان30میدان مدرسضلع جنوبی رو به شرق به سمت میدان ارتشپل عابر60
تعرفه بیلبورد های زنجان31انقلابمجموعه ورزشی انقلاب ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان ارتشپل عابر60
اجاره بیلبورد های زنجان32انقلابمجموعه ورزشی انقلاب ضلع جنوبی رو به شرق به سمت میدان تربیتپل عابر60
لیست بیلبورد های زنجان33صدفتقاطع ولیعصر ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان تربیتپل عابر60
تعرفه بیلبورد های زنجان34صدفتقاطع ولیعصر ضلع جنوبی رو به شرق به سمت گلشهرپل عابر60
اجاره بیلبورد های زنجان35مییدان مدیریتکوی فرهنگ (میدان میریت)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان36شیلاتتقاطع شیلات- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان37شیلاتمقابل دانشگاه آزاد (نبش خیابان شیلات)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان38میدان جمهوریمیدان جمهوری جنب میدان نرسیده به بی سیم- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان39میدان آزادیمیدان آزادی (بانک تجارت)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان40میدان آزادیمیدان آزادی (بانک صادرات)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان41میدان قائممیدان قائم (سمت چپ)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان42میدان قائممیدان قائم (سمت راست)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان43شهرکجنب شهرک (سه راه شهرک)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان44گاوازنگجنب گاوازنگ (روبروی هتل سپهر)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان45گاوازنگجنب گاوازنگ (مقابل بیمارستان موسوی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان46سعدیچهارراه سعدی (سمت چپ) غزال- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان47سعدیچهارراه سعدی(سمت راست) قنادی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان48دروازه ارکدروازه ارک (بلوار خان ناظم)داروخانه دکتر خالصی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان49دروازه ارکدروازه ارک (جنب بیلبورد)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان50امجدیهسه راه امجدیه شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان51امجدیهسه راه امجدیه جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان52خیابان فرودگاهتقاطع جهاد غربی روبروی خ فرودگاه- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان53امیر کبیرچهارراه امیر کبیر (مقابل دبیرستان)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان54سبزه میدانسبزه میدان (روبروی بانک ملی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان55سبزه میدانسبزه میدان (نبش خیابان فردوسی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان56سبزه میدانسبزه میدان 1 روبروی رستمخانی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
قیمتبیلبورد های زنجان57سبزه میدانسبزه میدان 2 روبروی بازار- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان58سبزه میدانسبزه میدان 3 روبروی مسجد سید- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان59میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع شمال غربی )2استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان60میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع شمال شرقی) 3- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان61میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع جنوب شرقی ) 4- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان62میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع جنوب شرقی) 5- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان63میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 7- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان64میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 8- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان65میدان انقلابمیدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 9- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان66شهرک پونکورودی شهرک پونک- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان67تربیتتقاطع تربیت- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان68سعدیتقاطع سعدی و زینبیه شرقی (ضلع شمالی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان69سعدیتقاطع سعدی و زینبیه شرقی (ضلع جنوبی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان70دروازه رشتدروازه رشت جنب بیلبورد شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان71دروازه رشتدروازه رشت جنوب شرقی (کانون افشارچی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان72خیابان صفاخیابان صفا نبش کارخانه کبریت (ضلع جنوبی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان73خیابان سعدیخیاابن سعدی روبروی بانک تجارت- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان74میدان ارتشمیدان ارتش جنب بیلبورد- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان75بلوار آزادیبلوار آزادی روبروی خیابان کشاورزی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان76میدان هنرستانمیدان هنرستان جنب بیلبورد بنیاد شهید- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان77دانشگاه آزاددانشگاه آزاد سایت پایین روبروی درب اصلی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان78جاده گاوازنگجاده گاوازنک جنب تالار فرهنگیان- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان79دانشگاه آزاددانشگاه آزاد سایت امام دو طرفه وجه شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان80دانشگاه آزاددانشگاه آزاد سایت امام دوطرفه وجه جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان81میدان آزادگانمیدان آزادگان جنب بیلبورد- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان82میدان پروین اعتصامیمیدان پروین اعتصامی ضلع جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان83شهرک گلشهرورودی شهر گلشهر- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان84میدان شورااراضی میدان شورا- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان85سعدیچهارراه سعدی (سمت راست)- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل9
لیست بیلبورد های زنجان86خیابان زینبیهخیابان زینبیه شرقی نبش دلجویی خواجه نصیر- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
تعرفه بیلبورد های زنجان87میدان دانشسرامیدان دانشسرا- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
اجاره بیلبورد های زنجان88میدان بسیجمیدان بسیج- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
لیست بیلبورد های زنجان89میدن ولیعصرمیدان ولیعصر سمت راست- (قیمت به صورت روزانه میباشد)استند پرتابل8
نوع خدمات
تبلیغات محیطی ورودی زنجان
ردیف تابلومسیــرنشــــانـيتیپ سازهمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان90زنجان - قزوین500 متر قبل از عوارضی زنجان - قزوین به سمت تهران لاین شمالیبیلبورد48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان91زنجان - قزوین500 متر قبل از عوارضی زنجان - قزوین به سمت زنجان لاین شمالیبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان92زنجان - قزوینبام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهرانبیلبورد48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان93زنجان - قزوینبام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهرانبیلبورد48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان94زنجان - قزوینبام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهرانبیلبورد96
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان95قزوین - زنجانبام عوارضی قزوین - زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیلبیلبورد48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان96قزوین - زنجانبام عوارضی قزوین - زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیلبیلبورد48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان97قزوین - زنجانبام عوارضی قزوین - زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیلبیلبورد96
لیست بیلبورد های ورودی زنجان98زنجان - قزوین500 متر بعد از عوارضی زنجان قزوین به سمت تهران لاین شمالیبیلبورد شمالی48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان99زنجان - قزوین500 متر بعد از عوارضی زنجان قزوین به سمت زنجان لاین شمالیبیلبورد شمالی48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان100زنجان - قزوینکیلومتر 74 از زنجان 116 کیلومتری قزوین به سمت تهران شمالیبیلبورد شمالی48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان101زنجان - قزوینکیلومتر 74 به زنجان 116 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان شمالیبیلبورد شمالی48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان102زنجان - قزوینکیلومتر 81 از زنجان 109 کیلومتری قزوین به سمت تهران جنوبیبیلبورد جنوبی48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان103زنجان - قزوینکیلومتر 81 به زنجان 109 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان جنوبیبیلبورد جنوبی48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان104زنجان - قزوینکیلومتر 86 از زنجان 107 کیلومتری قزیون به سمت تهران شمالیبیلبورد شمالی48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان105زنجان - قزوینکیلومتر 86 به زنجان 107 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان شمالیبیلبورد شمالی48