اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان خراسان شمالی

اجاره بیلبورد در استان خراسان شمالی (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای خراسان شمالی بجنورد|لیست قیمت اجاره بیلبوردهای بجنورد|لیست اجاره بیلبوردهای خراسان شمالی بجنورد| قیمت بیلبوردهای بجنورد : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بجنورد
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بجنورد1امام خمینی بلوار امام خمینی چهارراه قیام ضلع جنوب غربی پریزما هروجهبیلبورد افقی24
لیست بلیورد های بجنورد2امام خمینی بلوار امام خمینی چهارراه قیام ضلع شمال شرقیبیلبورد افقی24
تعرفه بیلبورد های بجنورد3طالقانیخیابان طالقانی چهارراه 17 شهریور ضلع جنوب غربیبیلبورد افقی24
اجاره بیلبورد های بجنورد4طالقانی خیابان طالقانی چهارراه 17 شهریور ضلع جنوب شرقیبیلبورد افقی21
لیست بلیورد های بجنورد5امام خمینی بلوار امام خمینی میدان کارگر ضلع شمال غربیبیلبورد افقی24
تعرفه بیلبورد های بجنورد6امام خمینی بلوار امام خمینی میدان فردوسی ضلع شمال غربیبیلبورد افقی24
اجاره بیلبورد های بجنورد7امام خمینی بلوار امام خمینی میدان فردوسی ضلع جنوب غربیبیلبورد افقی24
اجاره بیلبورد های بجنورد8طالقانیخیابان طالقانی چهارراه پارک شهر ضلع جنوب شرقیبیلبورد افقی24
لیست بلیورد های بجنورد9طالقانیخیابان طالقانی چهارراه نادر (ژاندارمری) ضلع جنوب شرقیبیلبورد افقی24
تعرفه بیلبورد های بجنورد10وحدتمیدان وحدت ضلع جنوب غربی (جنب پارک آفرینش) ورودی از تهرانبیلبورد افقی32