اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

اجاره بیلبورد حومه کرج|اجاره بیلبورد در استان البرز(کرج) اطراف کرج

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد کرج و حومه|لیست قیمت بیلبورد های حومه کرج|لیست اجاره بیلبوردهای حومه کرج و اطراف استان البرز : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی حومه کرج
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های حومه کرج1طالقانورودی شهر روبروی زیدشت ابتدای بلوار امام خمینی داخل بلوار رفتاستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج2طالقانمیدان چالدشت ضلع جنوبی تابلوی دو طرفه نمای ورود به شهر رفتاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج3طالقانضلع جنوبی تابلوی دو طرفه نمای خروج از شهر برگشتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج4طالقاننبش دوراهی ورکش جنب پل رفتاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج5طالقانضلع شمالی میدان فلاحی جنب کانکس نیروی انتظامی رفتاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج6طالقانداخل میدان فلاحی ضلع غربی تابلوی دو طرفه نمای ورود به شهر رفتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج7طالقانداخل میدان فلاح ضلع غربی تابلوی دو طرفه نمای خروج از شهر برگشتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج8طالقانضلع شرقی میدان جلال نبش تعاونی مصرف رفتاستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج9طالقانحد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 1 رفتاستند9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج10طالقانحد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 2 رفتاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج11طالقانحد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 3 رفتاستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج12طالقانحد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 4 رفتاستند9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج13طالقانداخل لچکی ضلع شمالی میدان جلال تابلو دو طرفه نمای ورود به شهراستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج14طالقانداخل لچکی ضلع غربی میدان جلال تابلوی دو طرفه نمای خروجی از شهر برگشتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج15طالقاننبش کوچه شاملو برگشتاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج16طالقاننبش بانک ملت برگشتاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج17طالقانبلوار حد فاصل سایت اداری و میدان جلال پایین تر از خیابان بند بن برگشتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج18طالقانسایت اداری ضلع شرقی میدان امام خمینی رفتاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج19طالقانسایت اداری ضلع جنوبی میدان امام خمینی رفتاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج20هشتگردلاین هشتگرد به کرج جنب بانک ملی لاین موافقپل عابر45
اجاره بیلبورد های حومه کرج21هشتگردلاین هشتگرد به کرج جنب بانک ملی لاین مخالفپل عابر45
اجاره بیلبورد های حومه کرج22هشتگردلاین کرج به هشتگرد جنب بانک ملی لاین موافقپل عابر45
لیست بیلبورد های حومه کرج23هشتگردلاین کرج به هشتگرد جنب بانک ملی لاین مخالفپل عابر45
تعرفه بیلبورد های حومه کرج24هشتگردلاین کرج به هشتگرد میدان امام لاین موافقپل عابر40
اجاره بیلبورد های حومه کرج25هشتگردلاین کرج به هشتگرد میدان امام لاین مخالفپل عابر40
لیست بیلبورد های حومه کرج26هشتگردلاین هشتگرد به کرج سمت راست میدان امام موافقپل عابر50
تعرفه بیلبورد های حومه کرج27هشتگردلاین هشتگرد به کرج سمت چپ میدان امام مخالفپل عابر58
اجاره بیلبورد های حومه کرج28هشتگردلاین کرج به هشتگرد لاین موافقپل عابر45
اجاره بیلبورد های حومه کرج29هشتگردلاین کرج به هشتگرد لاین مخالفپل عابر54
لیست بیلبورد های حومه کرج30هشتگردلاین هشتگرد به کرج لاین موافقپل عابر45
تعرفه بیلبورد های حومه کرج31هشتگردلاین هشتگرد به کرج لاین مخالفپل عابر54
اجاره بیلبورد های حومه کرج32هشتگردنبش خیابان مصلی تقاطع بلوار امام و مصلیاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج33هشتگردبلوار امام داخل بلوار روبروی اداره پست دو طرفه وجه رو به هشتگرداستند15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج34هشتگردبلوار امام داخل بلوار روبروی ادارهپست دو طرفه وجه رو به نظر آباداستند15
اجاره بیلبورد های حومه کرج35هشتگردبلوار امام باند شمالی جنب ایستگاه آبیکاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج36هشتگردبلوار امام میدان شهدا ضلع شمال غربی ابتدای بلوار شهید زارعی راستاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج37هشتگردبلوار امام میدان شهدا ضلع شمال غربی ابتدای بلوار شهید زارعی چپاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج38هشتگردبلوار امام ضلع جنوبی میدان شهدا ابتدای پارک فدکاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج39هشتگردبلوار امام ضلع جنوبی میدان شهدا پارک فدک ورودی پارکینگاستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج40هشتگردحد فاصل پارکینگ و اداره پستاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج41هشتگردبلوار امام باند جنوبی جلوی بانک سپهاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج42هشتگردتقاطع بلوار امام جنب خیابان شهید میر غفاریاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج43هشتگردبلوار امام روبروی مسجد جامع بعد از پاساژ گلبرگ 1استند9
لیست بیلبورد های حومه کرج44هشتگردبلوار امام باند جنوبی ایستگاه تنکماناستند9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج45هشتگردنبش بانک کشاورزیاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج46هشتگردبلوار امام باند جنوبی جنب شیرینی سرای پانیذاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج47هشتگردبلوار امام دور برگردان اول میدان امام قبل از خیابان دخانیات جنب اصفهان نواستند9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج48هشتگردبلوار امام دور برگردان آخر میدان امام باند جنوبی دخانیاتاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج49هشتگردضلع شمالی میدان امام جنب عابر پیادهاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج50هشتگردبلوار امام بعد از بلوار مدرس نبش سبزی فروشیاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج51هشتگردبلوار امام باند شمالی جنب کوچه یاس 4استند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج52هشتگردبلوار امام باند شمالی جنب کوچه یاس 4استند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج53هشتگردبلوار امام تقاطع خیابان شهید خوئینی ها جنب مسجد جامعاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج54هشتگردبلوار امام باند شمالی نبش بازار صدف ورودی پارکینگاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج55هشتگردبلوار امام باند شمالی جنب جواهری گلپر خروجی پارکینگاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج56هشتگردبلوار امام جلوی راهنمایی و رانندگی سابق شهرستان عموداستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج57هشتگردبلوار امام جلوی راهنمایی و رانندگی سابق شهرستان مایلاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج58هشتگردنرسیده به خیابان مصلا جنب بانک کوثراستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج59هشتگردخیابان مصلی جلوی فضای سبز مصلی چپاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج60هشتگردخیابان مصلی جلوی فضای سبز مصلی راستاستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج61هشتگردجنوبی تقاطع بلوار آیت الله خامنه ای و مصلی ورودی جدید بعثتاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج62هشتگردشمالی تقاطع بلوار آیت الله خامنه ای و مصلی ورودی جدید بعثتاستند15
اجاره بیلبورد های حومه کرج63هشتگردبلوار عاشورا ابتدای هدایتاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج64هشتگردضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ابتدای شهرک بعثت شمالی چپاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج65هشتگردضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ابتدای شهرک بعثت شمالی راستاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج66هشتگردبلوار آیت الله خامنه ای روبروی خیابان شهید خوئینی ها فرمانداریاستند9
اجاره بیلبورد های حومه کرج67هشتگردروبروی کتابخانه الهادیاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج68هشتگردمیدان دانش ضلع جنوب غربی کنار دکهاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج69هشتگردمیدان دانش ضلع جنوب شرقی کنار مدرسهاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج70هشتگردمیدان دانش ضلع شمال شرقی چپاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج71هشتگردمیدان دانش ضلع شمال شرقی راستاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج72هشتگردبلوار آیت الله خامنه ای حد فاصل جوینی و شهرداریاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج73هشتگردبلوار آیت الله خامنه ای روبروی شهرداری نبش دانشگاهاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج74هشتگردبلوار آیت الله خامنه ای جلوی درب بیمارستاناستند9
لیست بیلبورد های حومه کرج75هشتگردسایت اداری جنب دیوار دانشگاه چپاستند9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج76هشتگردسایت اداری جنب دیوار دانشگاه وسطاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج77هشتگردسایت اداری جنب دییوار دانشگاه راستاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج78هشتگردسایت اداری روبروی تامین اجتماعی استند12
لیست بیلبورد های حومه کرج79هشتگردبلوار سپاه ورودی جایگاهاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج80هشتگردانتهای بلوار کارگر خروجی ترمینالاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج81هشتگردانتهای بلوار کارگر نبش تقاطع ترمینالاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج82هشتگردانتهای بلوار کارگر ورودی ترمینالاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج83هشتگردبلوار کارگر روبروی حوزه ورودی درب فرعی شهرک صنعتیاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج84هشتگردبلوار کارگر تقاطع مدرس لاین شمالی ابتدای جاده تندرستیاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج85هشتگردضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (اولی)استند12
لیست بیلبورد های حومه کرج86هشتگردضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (دومی)استند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج87هشتگردضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (سومی)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج88هشتگردجنب مجمتع تجاری گلستاناستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج89هشتگردمیدان بسیج ضلع شمال غربیاستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج90هشتگردمیدان بسیج ضلع شمال شرقیاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج91هشتگردضلع جنوبی میدان بسیج جنب ترانس برقاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج92هشتگردسه راه قاسم آباد به طرف بخش تنکمان نبش ورودیاستند12
لیست بیلبورد های حومه کرج93هشتگردجاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (اولی)استند15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج94هشتگردجاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (دومی)استند15
اجاره بیلبورد های حومه کرج95هشتگردجاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (سومی)استند15
لیست بیلبورد های حومه کرج96هشتگردمیدان انقلاب ضلع جنوب شرقی (اولی)استند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج97هشتگردمیدان انقلاب ضلع جنوب شرقی (دومی)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج98هشتگردمیدان انقلاب ضلع شمال غربی (اولی)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج99هشتگردمیدان انقلاب ضلع شمال غربی (دومی)استند12
لیست بیلبورد های حومه کرج100هشتگردضلع شمال غربی میدان جهاداستند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج101هشتگردورودی شهر میدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (اولی)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج102هشتگردورودی شهر میدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (دومی)استند12
لیست بیلبورد های حومه کرج103هشتگردورودی شهرمیدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (سومی)استند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج104هشتگرداول به سمت نظر آباد جایگاه CNGاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج105هشتگرددوم به سمت نظر آباد جایگاه CNGاستند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج106هشتگردمیدان صنعت ضلع جنوب غربی بعد از خروجی پمپ بنزین راستاستند15
لیست بیلبورد های حومه کرج107هشتگردمیدان صنعت ضلع جنوب غربی بعد از خروجی پمپ بنزین چپاستند15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج108هشتگردمیدان صنعت ضلع جنوب شرقی (راست)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج109هشتگردمیدان صنعت ضلع جنوب شرقی (چپ)استند12
لیست بیلبورد های حومه کرج110هشتگردمیدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (راست)استند12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج111هشتگردمیدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (وسط)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج112هشتگردمیدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (چپ)استند12
اجاره بیلبورد های حومه کرج113هشتگردمیدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (راست)استند15
لیست بیلبورد های حومه کرج114هشتگردمیدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (وسط)استند15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج115هشتگردمیدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (چپ)استند15

خواندن 159549 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 26 خرداد 1397 22:02

84013 نظرها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.