اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

اجاره بیلبورد تهران|تعرفه و لیست قیمت بیلبورد های تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(13 رای‌ها)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبورد تهران|لیست قیمت بیلبورد های تهران|لیست اجاره بیلبوردهای تهران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های تهران1مدرسمدرس جنوب به شمال نرسیده به آفریقای شمالی قبل از ورود به الهیهافقی32
لیست بیلبورد های تهران2مدرسمدرس شمال به جنوب لچکی خروجی حقانیافقی60
تعرفه بیلبورد های تهران3مدرسمدرس جنوب به شمال بالاتر از خیابان آرش نبش کوچه دولت شاهافقی32
قیمت بیلبورد های تهران4همتهمت شرق به غرب نبش ورودی یادگار امام جنوب افقی60
اجاره بیلبورد های تهران5همت همت غرب به شرق قبل از خروجی شریعتی (پل پرستو)افقی36
لیست بیلبورد های تهران6چمرانچمران شمال به جنوب 500 متر قبل از خروجی بزرگراه نیایش افقی32
تعرفه بیلبورد های تهران7چمرانچمران شرق به غرب قبل از پل نمایشگاه بین المللی عمودی24
قیمت بیلبورد های تهران8حکیم حکیم غرب به شرق ضلع جنوب غربی پل سواره رو یادگار امام افقی75
اجاره بیلبورد های تهران9حکیم حکیم غرب به شرق 100 متر بعد از بزرگراه یادگار امام افقی75
اجاره بیلبورد های تهران10حکیم حکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه چمران جنب پل کارگرافقی48
لیست بیلبورد های تهران11یادگار امام یادگار امام جنوب به شمال نرسیده به خروجی خیابان ارغوانافقی75
تعرفه بیلبورد های تهران12شیخ فضل ا...شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال وسط لچکی ورودی به بزرگراه همت افقی48
قیمت بیلبورد های تهران13رسالترسالت شرق به غرب داخل لچکی ورودی بزرگراه مدرس افقی60
اجاره بیلبورد های تهران14رسالترسالت شرق به غرب نبش ورودی شهید عراقی افقي40
لیست بیلبورد های تهران15امام علی امام علی شمال به جنوب 200 متر بعد از ورودی زین الدین شرق افقی48
تعرفه بیلبورد های تهران16صادقیهاشرفی اصفهانی تقاطع سازمان آب (3وجهی گردان)افقی108
قیمت بیلبورد های تهران17بهشتیبهشتی ضلع شمال غربی میدان تختی افقی30
اجاره بیلبورد های تهران18ونکابتدای خیابان ملاصدرا ضلع جنوب غربی خیابان پردیس افقی28
اجاره بیلبورد های تهران19فرمانیهبلوار اندرزگو ضلع جنوب شرقی تقاطع با خیابان قیطریه (میدان حکمت) 3وجهی گردانافقی48
لیست بیلبورد های تهران20الهیه خیابان فیاضی مقابل خیابان امین نبش خیابان چناران افقي15
تعرفه بیلبورد های تهران21تجریشمیدان تجریش ضلع شمال شرقیافقي18
قیمت بیلبورد های تهران22شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع قلهک عمودی24
اجاره بیلبورد های تهران23شریعتیضلع جنوب غربی پل صدر 3 وجهی دید از شمال به جنوب شریعتی افقی18
لیست بیلبورد های تهران24شریعتیضلع جنوب غربی پل صدر 3 وجهی دید از جنوب به شمال شریعتی افقی18
تعرفه بیلبورد های تهران25شریعتیضلع جنوب غربی پل صدر 3 وجهی دید از ورودی صدر به شریعتی افقی18
قیمت بیلبورد های تهران26تهرانپارسضلع شمالی فلکه اول تهرانپارسافقی15
اجاره بیلبورد های تهران27آزادگانآزادگان جنوب به شمال بعد از پل بزرگراه فتح بین رمپ غرب و لوپ شمال شرقی افقی75
اجاره بیلبورد های تهران28مدرسمدرس جنوب به شمال جنب پل حقانیافقی60
لیست بیلبورد های تهران29مدرسمدرس شمال به جنوب نبش بلوار صبا افقی36
تعرفه بیلبورد های تهران30همتهمت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه مدرس جنوب3وجهی (وجه 1)افقی128
قیمت بیلبورد های تهران31همتهمت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه همت شرق به غرب3وجهی وجه 2افقی128
اجاره بیلبورد های تهران32همتهمت ضلع جنوب شرقی پلهای فجر دید از بزرگراه همت غرب به شرق3وجهی وجه 3افقی128
لیست بیلبورد های تهران33همتهمت شرق به غرب بعد از بزرگراه چمران شمال دووجهی (دید مخالف )افقی170
تعرفه بیلبورد های تهران34همتهمت غرب به شرق قبل از بزرگراه چمران جنوب دو وجهیافقی170
قیمت بیلبورد های تهران35همتهمت شرق به غرب لچکی خروجی بزرگراه چمران شمال افقی93
اجاره بیلبورد های تهران36همتهمت شرق به غرب نرسیده به پل یادگار قبل از پل عابر قوسیافقی83
اجاره بیلبورد های تهران37همتزین الدین شرق به غرب تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی افقی30
لیست بیلبورد های تهران38نیایش نیایش شرق به غرب ورودی مجموعه انقلاب افقی48
تعرفه بیلبورد های تهران39نیایش نیایش غرب به شرق بعد از خروجی بزرگراه چمران شمالافقی41
قیمت بیلبورد های تهران40چمرانچمران شرق به غرب جنب پل نمایشگاهافقی32
اجاره بیلبورد های تهران41چمرانچمران غرب به شرق بعد از ورودی صدا و سیماافقی30
لیست بیلبورد های تهران42چمرانچمران شمال به جنوب خروجی نیایش غرب داخل لچکیافقی33
تعرفه بیلبورد های تهران43چمرانچمران جنوب به شمال 300 متر بالاتر از پمپ بنزین گیشا تابلو دوم افقی29
قیمت بیلبورد های تهران44چمرانچمران جنوب به شمال نرسیده به خروجی حکیم (کوی دانشگاه)افقی60
اجاره بیلبورد های تهران45یادگارامام یادگار امام جنوب به شمال نرسیده به خروجی دادمان افقی109
اجاره بیلبورد های تهران46صدرصدر شرق به غرب ورودی مدرس شمال و جنوب داخل لچکیافقی32
لیست بیلبورد های تهران47صدرصدر غرب به شرق قبل از ورودی کاوه شمالی عمودی39
تعرفه بیلبورد های تهران48کردستانکردستان جنوب به شمال ضلع شمال شرقی پل همت افقی51
قیمت بیلبورد های تهران49حکیمحکیم شرق به غرب 400 متر قبل از پل عابر پردیسانافقی78
اجاره بیلبورد های تهران50حکیمحکیم شرق به غرب لچکی فضای سبز شیخ فضل اله افقی78
لیست بیلبورد های تهران51حکیمحکیم شرق به غرب لچکی خروجی اشرفی اصفهانیافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران52باقریباقری جنوب به شمال نبش خیابان 109 نرسیده به ورودی فلکه اول تهرانپارسافقی25
قیمت بیلبورد های تهران53باقریباقری جنوب به شمال نبش خیابان 154افقی25
اجاره بیلبورد های تهران54بنی هاشمتقاطع خیابان بنی هاشم و خواجه عبداله انصاری افقی24
اجاره بیلبورد های تهران55پاسدارانپاسداران جنوب به شمال نرسیده به چهارراه پاسدارانعمودی21
لیست بیلبورد های تهران56پاسدارانپاسداران جنوب به شمال بالاتر از اقدسیه ضلع جنوبی پارک نیاورانافقی16
تعرفه بیلبورد های تهران57بهشتیتقاطع خیابان بهشتی با خیابان ولیعصر افقی31
قیمت بیلبورد های تهران58بهشتیبهشتی ضلع شمال غربی ورودی بزرگراه مدرس به خیابان بهشتی افقی16
اجاره بیلبورد های تهران59بهشتیبهشتی ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان بهشتی با خیابان احمد قصیر بخارستافقی24
لیست بیلبورد های تهران61فرشتهتقاطع خیابان فرشته و خیابان سعیدیعمودی13
تعرفه بیلبورد های تهران62آفریقاآفریقا نبش شمال شرقی بلوار صبا افقی 15
قیمت بیلبورد های تهران63شهرک غرب شهرک غرب ضلع جنوب غربی میدان صنعت افقی 32
اجاره بیلبورد های تهران64شهرک غرب شهرک غرب ضلع غربی میدان صنعت ابتدای بلوار فرحزادیافقی 32
اجاره بیلبورد های تهران65ولنجکولنجک ضلع شمال غربی تقاطع خیابان سیزدهمافقی 16
لیست بیلبورد های تهران66زعفرانیهزعفرانیه (مقدس اردبیلی) بعد از چهار راه پسیانعمودی16
تعرفه بیلبورد های تهران67نیاورانباهنر ضلع شمال غربی تقاطع خیابان مقدسی (مژده)افقی16
قیمت بیلبورد های تهران68کامرانیه کامرانیه نبش خیابان بهمن پور داخل لچکیافقی16
اجاره بیلبورد های تهران69لواسانیلواسانی بعد از تقاطع خیابان کامرانیه نبش کوچه فربینافقی24
لیست بیلبورد های تهران70اندرزگواندرزگو ابتدای چیذریعمودی16
تعرفه بیلبورد های تهران71امام علیامام علی جنوب به شمال بالاتر از همت 150 متر قبل از خروجی لویزان افقی48
قیمت بیلبورد های تهران72حقانیحقانی شرق به غرب بعد از خروجی بزرگراه مدرس شمال داخل لچکی افقی37
اجاره بیلبورد های تهران73آرژانتینآرژانتین ضلع جنوب غربیافقی17
اجاره بیلبورد های تهران74صادقیهصادقیه ضلع شمال غربیافقی19
لیست بیلبورد های تهران75جمهوریجمهوری بعد از تقاطع شیخ هادی عمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران76جمهوریجمهوری نبش خیابان شیخ هادیعمودی16
قیمت بیلبورد های تهران77آزادگانآزادگان شرق به غرب بعد از بزرگراه شهید تندگویان مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی عمودی41
اجاره بیلبورد های تهران78مدرسمدرس شمال به جنوب نبش بلوار آفریقاافقی36
لیست بیلبورد های تهران79مدرسمدرس شمال به جنوب بعد از آفریقا اولین تابلو افقی41
تعرفه بیلبورد های تهران80مدرسمدرس شمال به جنوب نبش ورودی به بزرگراه صدر افقی28
قیمت بیلبورد های تهران81مدرسمدرس شمال به جنوب بعد از صدر اولین تابلوافقی49
اجاره بیلبورد های تهران82مدرسمدرس جنوب به شمال بالاتر بهشتی جنب مصلی افقی36
اجاره بیلبورد های تهران83مدرسمدرس جنوب به شمال قبل از میرداماد افقی64
لیست بیلبورد های تهران84مدرسمدرس جنوب به شمال 50 متر بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوسافقی54
تعرفه بیلبورد های تهران85مدرسمدرس جنوب به شمال بالاتر از آرش نبش کوچه دولت شاهافقی33
قیمت بیلبورد های تهران86همت همت غرب به شرق بعد از شیخ فضل ا... نوری ورودی شهرک غرب افقی94
اجاره بیلبورد های تهران87همتغرب به شرق خروجی چمران جنوبافقی75
لیست بیلبورد های تهران88همت همت غرب به شرق قبل از پل توانیر افقی48
تعرفه بیلبورد های تهران89همت همت غرب بهشرق قبل از خروجی شریعتی (پل پرستو)افقی37
قیمت بیلبورد های تهران90همت همت غرب به شرق قبل از ورودی هنگام افقی36
اجاره بیلبورد های تهران91همتهمت شرق به غرب بعد از شریعتی قبل از حقانیافقی38
اجاره بیلبورد های تهران92همت همت شرق به غرب جنب پل آفریقاافقی92
لیست بیلبورد های تهران93شیخ فضل ا...شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال قبل از خیابان شهید تیموری افقی34
تعرفه بیلبورد های تهران94شیخ فضل ا...جنوب به شمال نرسیده به پل آزمایش (نرسیده به کوی نصر)افقی20
قیمت بیلبورد های تهران95رسالترسالت غرب به شرق قبل از میدان رسالت خروجی امام علی جنوب افقی32
اجاره بیلبورد های تهران96رسالترسالت شرق به غرب ورودی صیاد جنوب افقی37
لیست بیلبورد های تهران97رسالتضلع شمال غربی بزرگراه رسالت با بزرگراه شهید باقری مقابل راهنمایی رانندگیافقی29
تعرفه بیلبورد های تهران98باقریباقری شمال به جنوب نبش خیابان 196افقی15
قیمت بیلبورد های تهران99باقریباقری جنوب به شمال نبش خیابان 109 نرسیده به ورودی فلکه اول تهرانپارسافقی24
اجاره بیلبورد های تهران100امام علیامام علی شمال به جنوب لچکی خروجی بزرگراه شهید بابایی غرب دید از شمال افقی50
اجاره بیلبورد های تهران101امام علیامام علی شمال به جنوب 300 متر قبل از تقاطع فرجامعمودی42
لیست بیلبورد های تهران102صدرصدر غرب به شرق بعد از مدرس قبل از شریعتی افقی40
تعرفه بیلبورد های تهران103صدرصدر شرق به غرب قبل از نوبنیادافقی50
قیمت بیلبورد های تهران104صدرصدر شرق به غرب تقاطع شریعتی افقی26
اجاره بیلبورد های تهران105چمرانچمران شرق به غرب مقابل هتل استقلال ورودی الف و محمودیهعمودی24
لیست بیلبورد های تهران106چمرانچمران شرق به غرب قبل از پل نمایشگاه بین المللی عمودی25
تعرفه بیلبورد های تهران107چمرانچمران شمال به جنوب 500 متر قبل از خروجی بزرگراه نیایش افقی33
قیمت بیلبورد های تهران108چمرانچمران شمال به جنوب بعد از نیایش اولین تابلوافقی38
اجاره بیلبورد های تهران109چمرانچمران شمال به جنوب 300 متر قبل از خروجی مدیریتافقی46
اجاره بیلبورد های تهران110چمرانچمران جنوب به شمال (لچکی خروجی همت شرق)افقی34
لیست بیلبورد های تهران111چمرانچمران جنوب به شمال 500 متر قبل از مدیریتافقی52
تعرفه بیلبورد های تهران112یادگارامامیادگار امام شمال به جنوب ورودی حکیم افقی76
قیمت بیلبورد های تهران113یادگارامامیادگار امام جنوب به شمال قبل از همت افقی76
اجاره بیلبورد های تهران114یادگارامامیادگار امام جنوب به شمال ورودی سعادت آباد افقی76
لیست بیلبورد های تهران115حکیمحکیم غرب به شرق ضلع جنوب شرقی پل سواره رو یادگار امام افقی79
تعرفه بیلبورد های تهران116حکیمحکیم غرب به شرق بعد از ورودی شیخ فضل اله افقی50
قیمت بیلبورد های تهران117حکیمحکیم غرب به شرق بعد از شیخ بهایی قبل از تونل افقی66
اجاره بیلبورد های تهران118حکیمحکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمالافقی51
اجاره بیلبورد های تهران119باکریباکری شماله به جنوب ورودی هایپر استارافقی33
لیست بیلبورد های تهران120آزادگانآزادگان غرب به شرق 500 متر بعد از پل سواره رو شهید کاظمیافقی79
تعرفه بیلبورد های تهران121آزادگانآزادگان شمال به جنوب بعد از جاده مخصوص پس از خیابان دهم افقی77
قیمت بیلبورد های تهران122آزادگانآزادگان جنوب به شمال 200 متر بعد از رمپ خروجی بزرگراه آیت الله سعیدی غربیافقی51
اجاره بیلبورد های تهران123آزادگانآزادگان جنوب به شمال 200 متر قبل از جاده مخصوص کرج- شرقافقی80
لیست بیلبورد های تهران124نیاوران ضلع جنوب غربی پارک نیاوران افقی19
تعرفه بیلبورد های تهران125نیاوراننیاوران مقابل کامرانیه ضلع شمال شرقی افقی16
قیمت بیلبورد های تهران126کامرانیهکامرانیه خیابان بازدار تقاطع لواسانی رفیوژ میانی عمودی15
اجاره بیلبورد های تهران127لواسانیخیابان شهید لواسانی (فرمانیه نرسیده به تقاطع کامرانیه)افقی25
اجاره بیلبورد های تهران128دروسدروس ضلع شمال شرقی میدان هدایت عمودی16
لیست بیلبورد های تهران129زعفرانیهمقدس اردبیلی میدان الف ضلع شرقی افقی15
تعرفه بیلبورد های تهران130فرشتهتقاطع خیابان فرشته و بوسنی هرزگوینعمودی12
قیمت بیلبورد های تهران131الهیهالهیه خیابان شریفی منش بالاتر از پل صدر جنب دادسرا افقی15
اجاره بیلبورد های تهران132الهیهالهیه ورودی خیابان گلنار افقی15
لیست بیلبورد های تهران133آفریقاآفریقا شمال به جنوب قبل از چهارراه اسفندیارعمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران134آفریقاآفریقا شمال به جنوب مقابل جایگاه 147 بنزینعمودی15
قیمت بیلبورد های تهران135جهان کودکچهارراه جهان کودک ضلع جنوب شرقی افقی23
اجاره بیلبورد های تهران136ولیعصرولیعصر مقابل خیابان ظفرافقی15
اجاره بیلبورد های تهران137ولیعصرولیعصر تقاطع میرداماد 3وجهی گردان افقی18
لیست بیلبورد های تهران138شریعتیشریعتی جنوب به شمال قبل از جایگاه 106 داوودیهعمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران139شریعتیشریعتی مقابل پمپ بنزین 106 شمال به جنوبعمودی15
قیمت بیلبورد های تهران140کردستانکردستان جنوب به شمال انتهای خیابان 72 صد متر مانده به خروجی همتافقی43
اجاره بیلبورد های تهران141ملاصدراضلع شمال خیابان ملاصدرا بعد از تقاطع بزرگراه کردستانافقی16
لیست بیلبورد های تهران142ملاصدراضلع شمال شرقی تقاطع ملاصدرا با خیابان شیخ بهایی افقی18
تعرفه بیلبورد های تهران143شهرک غرب شهرک غرب ابتدای ایران زمین افقی30
قیمت بیلبورد های تهران144شهرک غرب شهرک غرب ایران زمین نرسیده به مجتمع تجاری گلستان تابلو2افقی16
اجاره بیلبورد های تهران145شهرک غرب شهرک غرب ایران زمین جنب مجتمع تجاری گلستان عمودی24
اجاره بیلبورد های تهران146آرژانتینآرژانتین ضلع جنوب غربیافقی17
لیست بیلبورد های تهران147بهشتیضلع جنوب غربی تقاطع بخارست با خیابان شهید احمدیانافقی16
تعرفه بیلبورد های تهران148بهشتیبهشتی ضلع شمال غربی تقاطع مدرسافقی16
قیمت بیلبورد های تهران149مطهریضلع شمال غربی تقاطع خیابان مطهری با خیابان میرزای شیرازی جنوب به شمال افقی16
اجاره بیلبورد های تهران150مطهریضلع شمال غربی تقاطع خیابان مطهری با خیابان میرزای شیرازی شمال به جنوب افقی16
لیست بیلبورد های تهران151هفت تیرضلع جنوب شرقی میدان هفت تیر 3 جهی گردان افقی28
تعرفه بیلبورد های تهران152جمهوریجمهوری بعد از ولیعصر نبش کوچه شهریار عمودی16
قیمت بیلبورد های تهران153جمهوریجمهوری بعد از ولیعصر مقابل پاساژ مستوفی زادهعمودی16
اجاره بیلبورد های تهران397مدرسمدرس جنوب به شمال بعد از پل صدر دومین تابلوافقی38
اجاره بیلبورد های تهران154همتهمت بعد از ورودی بزرگراه مدرس جنب پل کشتیرانی شرق به غربعمودی32
لیست بیلبورد های تهران155مدرسمدرس شمال به جنوب پایین تر از پارک وی نرسیده به آفریقا افقی37
تعرفه بیلبورد های تهران156مدرسمدرس ابتدای پل پارک وی جنوب به شمال عمودی30
قیمت بیلبورد های تهران157صدربزرگراه صدر تقاطع شریعتی تابلوی دووجهی بالای بام شرق به غربافقی56
اجاره بیلبورد های تهران158صدربزرگراه صدر تقاطع شریعتی تابلوی دووجهی بالای بام غرب به شرق افقی79
لیست بیلبورد های تهران159چمرانچمران پایین تر از پل مدیریت داخل رمپ خیابان ملاصدرا شمال به جنوبافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران160چمرانچمران جنوب به شمال روبروی پمپ بنزین ولنجکافقی20
قیمت بیلبورد های تهران161حکیم حکیم شرق به غرب قبل از خروجی یادگار امام آخرین تابلوافقی77
اجاره بیلبورد های تهران162یادگارامام یادگارامام بعد از ورودی فرحزاد قبل از خروجی کوهستان شمال به جنوبافقی78
اجاره بیلبورد های تهران163شهرک غرب میدان صنعت ضلع شمال شرقیافقی34
لیست بیلبورد های تهران164آفریقاآفریقا تقاطع میرداماد ضلع جنوب شرقی عمودی16
تعرفه بیلبورد های تهران165جهان کودکجهان کودک ضلع شمال غربی تقاطع جردن و حقانی افقی24
قیمت بیلبورد های تهران166فرمانیهتقاطع فرمانیه با خیابان پاسداران ضلع شمال غربی 3 وجهی افقی16
اجاره بیلبورد های تهران167شریعتیشریعتی مقابل پل رومی دید از سمت الهیهافقی12
لیست بیلبورد های تهران168امام علیامام علی جنوب به شمال بعد از خروجی همت شرق عمودی41
تعرفه بیلبورد های تهران169بهشتیبهشتی تقاطع خیابان سهروردی ضلع جنوب غربیعمودی22
قیمت بیلبورد های تهران170سپهبد قرنیسپهبد قرنی جنوب به شمال ضلع جنوبی تقاطع خیابان کریمخانافقی18
اجاره بیلبورد های تهران171مدرس مدرس شمال به جنوب نبش بلوار صبا افقی36
اجاره بیلبورد های تهران172مدرس مدرس جنوب به شمال ورودی بزرگراه صدرافقی36
لیست بیلبورد های تهران173مدرس مدرس شمال به جنوب روی پل های فجرافقی78
تعرفه بیلبورد های تهران174همتهمت غرب به شرق ضلع شمال شرقی پل فجرافقی78
قیمت بیلبورد های تهران175همت همت شرق به غرب بعد از ورودی بزرگراه مدرسافقی78
اجاره بیلبورد های تهران176صدرصدر غرب به شرق قبل از ورودی کاوه شمالی عمودی39
لیست بیلبورد های تهران177نیاورانخیابان باهنر ضلع شمال غربی تقاطع خیابان مقدسی (مژده)افقی16
تعرفه بیلبورد های تهران178ولنجکولنجک ضلع شمال غربی تقاطع خیابان سیزدهمافقی16
قیمت بیلبورد های تهران179پاسدارانپاسداران جنوب به شمال بالاتر از خیابان اقدسیه ضلع جنوبی پارک نیاورانافقی16
اجاره بیلبورد های تهران180زعفرانیهزعفرانیه بعد از چهارراه پسیانعمودی16
اجاره بیلبورد های تهران181اندرزگوابتدای خیابان چیذریعمودی16
لیست بیلبورد های تهران182فرشتهتقاطع خیابان فرشته و خیابان سعیدیعمودی13
تعرفه بیلبورد های تهران183فرمانیهضلع شرقی تقاطع خیابان فرمانیه و کامرانیه 3وجهی (چهارراه کامرانیه) وجه 1افقی15
قیمت بیلبورد های تهران184فرمانیهضلع شرقی تقاطع خیابان فرمانیه و کامرانیه 3وجهی (چهارراه کامرانیه) وجه 2افقی15
اجاره بیلبورد های تهران185فرمانیهضلع شرقی تقاطع خیابان فرمانیه و کامرانیه 3وجهی (چهارراه کامرانیه) وجه 3افقی15
لیست بیلبورد های تهران186کامرانیهکامرانیه نبش خیابان بهمن پور داخل لچکیافقی16
تعرفه بیلبورد های تهران187شریعتیشریعتی مقابل پل رومیافقی14
قیمت بیلبورد های تهران188نیایش نیایش غرب به شرق بعد از خروجی بزرگراه چمران شمالافقی41
اجاره بیلبورد های تهران189چمرانچمران بعد از تونل توحید جنوب به شمال 2وجهیافقی84
اجاره بیلبورد های تهران190چمرانچمران بعد از تونل توحید شمال به جنوب 2وجهیافقی84
لیست بیلبورد های تهران191شهرک غربضلع شمال غربی میدان صنعتافقی32
تعرفه بیلبورد های تهران192شهید باباییبابایی اول خروجی هنگام غرب به شرقافقی84
قیمت بیلبورد های تهران193شهید باباییبابایی اول خروجی هنگام شرق به غربافقی84
اجاره بیلبورد های تهران194صدرصدر شرق به غرب تقاطع شریعتی افقی26
لیست بیلبورد های تهران195صدرصدر غرب به شرق تقاطع شریعتی افقی43
تعرفه بیلبورد های تهران196مدرسمدرس جنوبی 200 متر مانده به خیابان پاکستانافقی37
قیمت بیلبورد های تهران197مدرسمدرس شمال به جنوب ورودی بزرگراه صدرافقی28
اجاره بیلبورد های تهران198همتهمت غرب به شرق ورودی بزرگراه چمران جنوبافقی75
اجاره بیلبورد های تهران199همت همت غرب به شرق بعد از بزرگراه شیخ فضل اله نوری ورودی شهرک غربافقی94
لیست بیلبورد های تهران200حکیمحکیم غرب به شرق ضلع جنوب شرقی پل سواره رو یادگار امام افقی79
تعرفه بیلبورد های تهران201چمرانچمران شرق به غرب مقابل هتل استقلالعمودی24
قیمت بیلبورد های تهران202یادگارامامیادگار امام جنوب به شمال لچکی بلوار فرحزادی مقابل شهرک پاسارگادافقی77
اجاره بیلبورد های تهران203یادگارامامیادگار امام جنوب به شمال نرسیده به پل سواره رو همت بعد از خروجی همت شرق افقی78
لیست بیلبورد های تهران204شیخ فضل ا...شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال نرسیده به خروجی طرشتافقی34
تعرفه بیلبورد های تهران205شیخ فضل ا...شیخ فضل اله نوری جنوب به شمال نرسیده به کوی نصرافقی29
قیمت بیلبورد های تهران206شهرک غرب شهرک غرب ایران زمین نرسیده به خیابان مهستان مقابل کانون قدس افقی19
اجاره بیلبورد های تهران207ولیعصرولیعصر ابتدای بلوار میرداماد داخل لچکی فضای سبز 3 وجهی افقی54
اجاره بیلبورد های تهران208ولیعصرولیعصر مقابل خیابان ظفرافقی15
لیست بیلبورد های تهران209جهان کودکچهارراه جهان کودک ضلع جنوب شرقی بلوار آفریقاافقی23
تعرفه بیلبورد های تهران210زعفرانیه ضلع جنوب شرقی مقدس اردبیلی با خیابان الفافقی16
قیمت بیلبورد های تهران211الهیهانتهای خیابان الهیه خیابان شریفی منش بعد از خزرافقی16
اجاره بیلبورد های تهران212هفت تیر میدان هفت تیر تقاطع کریمخان زند داخل لچکی میانی ضلع شمال غربی 3وجهیافقی84
لیست بیلبورد های تهران213جمهوریجمهوری بعد از ولیعصر نبش کوچه شهریار عمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران214جمهوریجمهوری بعد از خیابان ولعصر مقابل پاساژ مستوفی زاده عمودی15
قیمت بیلبورد های تهران215باقریباقری شمال به جنوب تقاطع بزرگراه رسالت افقی29
اجاره بیلبورد های تهران216آزادگانآزادگان غرب به شرق 200 متر بعد از رمپ خروجی بزرگراه آیت اله سعیدی افقی51
اجاره بیلبورد های تهران217آزادگانآزادگان جنوب به شمال بعد از جاده مخصوص کرج افقی77
لیست بیلبورد های تهران218آزادگانآزادگان قبل از ورودی شهرک رسالتافقی79
تعرفه بیلبورد های تهران219مدرسمدرس جنوب به شمال ورودی بزرگراه صدرافقی43
قیمت بیلبورد های تهران220مدرسمدرس شمال به جنوب 200 متر بعد از پل پارک وی افقی35
اجاره بیلبورد های تهران221مدرسمدرس شمال به جنوب نرسیده به خروجی بزرگراه رسالتافقی42
لیست بیلبورد های تهران222مدرسمدرس جنوب به شمال حد فاصل پل مطهری و پل بهشتیافقی34
تعرفه بیلبورد های تهران223مدرسمدرس شمال به جنوب بعد از پل شهید مطهریافقی24
قیمت بیلبورد های تهران224همتهمت شرق به غرب بعد از ورودی شهرک غرب ورودی شیخ فضل الله نوریافقی204
اجاره بیلبورد های تهران225همتهمت ابتدای پل ولیعصر غرب به شرقافقی105
اجاره بیلبورد های تهران226همتهمت بعد از خروجی صیاد شمال داخل فضای سبز شرق به غربافقی37
لیست بیلبورد های تهران227همتهمت غرب به شرق نرسیده به پل شیخ بهایی بالای دیوار سنگیافقی73
تعرفه بیلبورد های تهران228همتهمت شرق به غرب بعد از خروجی یادگار امام تقاطع اشرفی اصفهانیافقی60
قیمت بیلبورد های تهران229صدربزرگراه صدر غرب به شرق تقاطع شریعتیافقی34
اجاره بیلبورد های تهران230صدربزرگره صدر غرب به شرق حد فاصل دستور و بلوار کاوهافقی32
لیست بیلبورد های تهران231چمرانچمران شمال به جنوب ورودی یادگار امام افقی32
تعرفه بیلبورد های تهران232حکیمحکیم غرب به شرق قبل از خروجی خیابان شیخ بهاییافقی53
قیمت بیلبورد های تهران233رسالتمسیر غرب به شرق بعد از قنبرزادهافقی40
اجاره بیلبورد های تهران234رسالتضلع شمال غربی بزرگراه رسالت با حجربن عدیافقی14
اجاره بیلبورد های تهران235نیایش نیایش شرق به غرب جنب درب جنوب باشگاه انقلابافقی108
لیست بیلبورد های تهران236پارک ویضلع جنوب غربی چهارراه پارک ویافقی22
تعرفه بیلبورد های تهران237سعادت آبادچهارراه سعادت آباد بلوار دریا ضلع شمال غربی داخل لچکی (سه وجهی)افقی48
قیمت بیلبورد های تهران238آفریقاآفریقا خروجی همت غرب جنوب به شمالافقی34
اجاره بیلبورد های تهران239جردنجردن آفریقا بالاتر از دستگردی نبش کوچه نورافقی15
لیست بیلبورد های تهران240آرژانتینمیدان آرژانتین ابتدای خیابان الوندافقی15
تعرفه بیلبورد های تهران241میردامادتقاطع ولیعصر ضلع شمال غربیافقی16
قیمت بیلبورد های تهران242فرمانیهتقاطع خیابان پاشا ظهری با فرمانیه ضلع جنوب غربی (سه وجهی)افقی45
اجاره بیلبورد های تهران243فرشتهفرشته ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان فیاضی با خیابان نیلوفر عمودی16
اجاره بیلبورد های تهران244فرشتهفرشته ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان فیاضی با خیابان نیلوفر عمودی15
لیست بیلبورد های تهران245زعفرانیهضلع شمال غربی مقدس اردبیلی با خیابان الفافقی15
تعرفه بیلبورد های تهران246زعفرانیهتقاطع خیابان اعجازی و زعفرانیه شمال به جنوب دید از غرب عمودی14
قیمت بیلبورد های تهران247جلال ال احمدضلع شمال شرقی تقاطع بزرگراه جلال آل احمد با کارگر شمالیافقی18
اجاره بیلبورد های تهران248ستاریشمال به جنوب نرسیده به ورودی بلوار فردوس غرب نبش کوچه دهم شرقیافقی25
لیست بیلبورد های تهران249جمهوریخیابان جمهوری بعد از ولیعصر مقابل بانک صادرات عمودی16
تعرفه بیلبورد های تهران250امام علیامام علی جنوب به شمال بالاتر از خروجی حسین آبادافقی40
قیمت بیلبورد های تهران251بازارسه راه امیرکبیر سه راه امین حضور داخل لچکی فضای سبز 3وجهیافقی18
اجاره بیلبورد های تهران252رازیمیدان رازی (گمرک) تابلوی سمت راستافقی16
اجاره بیلبورد های تهران253رازیمیدان رازی (گمرک) تابلوی سمت چپافقی15
لیست بیلبورد های تهران254آزادگانشرق به غرب 150 متر مانده به پل سواره رو سعیدی (جاده ساوه)افقی75
تعرفه بیلبورد های تهران255آزادگانشرق به غرب500 مانده به پل کاظمی بعد از بازار تره بارمرکزیافقی48
قیمت بیلبورد های تهران256آزادگانشرق به غرب بعد از خیابان رجایی جنب رمپ خروجی رجایی جنوب عمودی40
اجاره بیلبورد های تهران257آزادگانغرب به شرق جنب پل سواره رو شهید بروجردی لاین کندروافقی90
لیست بیلبورد های تهران258مدرسمدرس شمال به جنوب پایین تر از آرش (اسفندیاری)افقی38
تعرفه بیلبورد های تهران259همتهمت غرب به شرق بعد از پل چمران جنب نرده های کوی دانشگاه افقی60
قیمت بیلبورد های تهران260همت همت شرق به غرب بعد از بزرگراه چمران داخل فضای سبز مجاور دیوار سنگی تابلو 2 افقی70
اجاره بیلبورد های تهران261همتهمت غرب به شرق قبل از خروجی خیابان گاندی افقی63
اجاره بیلبورد های تهران262همتهمت شرق به غرب ورودی پاسدارانافقی32
لیست بیلبورد های تهران263چمرانچمران جنوب به شمال جنب پل سئول افقی60
تعرفه بیلبورد های تهران264چمرانچمران شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز افقی24
قیمت بیلبورد های تهران265حکیمحکیم غرب به شرق لچکی ورودی شیخ فضل اله جنوبافقی75
اجاره بیلبورد های تهران266حکیمحکیم غرب به شرق خروجی چمران جنوب داخل لچکیافقی48
لیست بیلبورد های تهران267یادگار امام یادگار امام جنوب به شمال بعد از مرزداران مقابل سوله هلال احمر تابلو اول افقی75
تعرفه بیلبورد های تهران268نیایش نیایش شرق به غرب قبل از پل سواره رو فرهنگافقی36
قیمت بیلبورد های تهران269رسالترسالت غرب به شرق جنب پل سواره رو بنی هاشم افقی28
اجاره بیلبورد های تهران270شیخ فضل ا...شیخ فضل اله جنوب به شمال جنب خیابان شهید تیموری افقی36
اجاره بیلبورد های تهران271باقریباقری شمال به جنوب نبش خیابان قاقیافقی15
لیست بیلبورد های تهران272باقریباقری جنوب به شمال تقاطع خیابان 196 شرقیافقی13
تعرفه بیلبورد های تهران273آفریقاآفریقا شمال به جنوب نبش خیابان شهید ستاریافقی18
قیمت بیلبورد های تهران274ولنجکولنجک خیابان مقدس اردبیلی تقاطع یمن ضلع شمال شرقیافقی21
اجاره بیلبورد های تهران275الهیهالهیه نبش خیابان مریم شرقیافقی13
لیست بیلبورد های تهران276آرژانتینخیابان احمد قصیر جنوب به شمال ابتدای خیابان شانزدهم ضلع شمال شرقی افقی15
تعرفه بیلبورد های تهران277نیاوراندزاشیب داخل لچکی ورودی فرمانیهافقی18
قیمت بیلبورد های تهران278نیاوراننیاوران نبش خیابان رفیعیافقی18
اجاره بیلبورد های تهران279کامرانیهکامرانیه پاشا ظهری مسیر جنوب به شمال نبش خیابان حاتم خانی افقی15
اجاره بیلبورد های تهران280اندرزگواندرزگو شرق به غرب نبش خیابان دانیالیافقی17
لیست بیلبورد های تهران281فرشتهفرشته خیابان فیاضی نبش خیابان اخگرافقی15
تعرفه بیلبورد های تهران282شهرک غرب بلوار فرحزادی مقابل خیابان ایوانکافقی24
قیمت بیلبورد های تهران283شهرک غرب شهرک غرب خیابان ایران زمین نرسیده به کانون قدس تابلو 1 افقی18
اجاره بیلبورد های تهران284سعادت آباد سعادت آباد ضلع جنوب غربی سمت چپافقی15
لیست بیلبورد های تهران285سعادت آباد سعادت آباد ضلع جنوب غربی سمت راستافقی15
تعرفه بیلبورد های تهران286شریعتیشریعتی مقابل بلوار صباافقی21
قیمت بیلبورد های تهران287بهشتیبهشتی ابتدای خیابان میرزای شیرازیافقی15
اجاره بیلبورد های تهران288هفت تیرضلع جنوبی میدان هفت تیر روبروی پل عابر پیاده ابتدای درب مترو رفیوژ میانیافقی30
اجاره بیلبورد های تهران289جمهوریجمهوری مقابل پاساژ توکل تابلو 8 افقی15
لیست بیلبورد های تهران290مدرسمدرس جنوب به شمال نرسیده به صدر سانروفافقی49
تعرفه بیلبورد های تهران291مدرسمدرس جنوب به شمال ورودی صدر افقی36
قیمت بیلبورد های تهران292همتهمت غرب به شرق بعد از پل بزرگراه کردستانافقی54
اجاره بیلبورد های تهران293همتهمت غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل اللهافقی108
لیست بیلبورد های تهران294همتهمت شرق به غرب نرسیده به ورودی شهرک قدسافقی86
تعرفه بیلبورد های تهران295همتهمت غرب به شرق 500 متر قبل از خروجی هنگامافقی38
قیمت بیلبورد های تهران296چمرانچمران غرب به شرق بعد از همایش صدا و سیماافقی29
اجاره بیلبورد های تهران297چمرانچمران غرب به شرق ورودی از هتل استقلالافقی28
اجاره بیلبورد های تهران298چمرانچمران جنوب به شمال داخل لچکی خروجی خیابان سئولافقی28
لیست بیلبورد های تهران299الهیهالهیه شمال به جنوب شریفی منش نبش خزرافقی12
تعرفه بیلبورد های تهران300فرشتهفرشته ابتدای خیابان بیدارافقی9
قیمت بیلبورد های تهران301نیاورانخیابان شهید باهنر شرق به غرب نبش امیدوارافقی15
اجاره بیلبورد های تهران302اندرزگواندرزگو شرق به غرب خیابان منصوریانافقی17
لیست بیلبورد های تهران303فرمانیهضلع شرقی خیابان لواسانی و پاشا ظهیری مقابل مجتمع کوه نور (سه وجهی)افقی46
تعرفه بیلبورد های تهران304زعفرانیهمیدان الف ضلع شمال شرقیافقی18
قیمت بیلبورد های تهران305زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی تقاطع خیابان یمن ضلع شمال شرقی جنب دیوار موسسه تحقیقاتافقی15
اجاره بیلبورد های تهران306سعادت آبادسعادت آباد ضلع جنوب غربی چهارراه دادمانافقی29
اجاره بیلبورد های تهران307پاسدارانپاسداران جنوب به شمال نبش خیابان کاشی هاافقی15
لیست بیلبورد های تهران308یادگار امام یادگار جنوب به شمال 400 متر بالاتر از تقاطع ایوانکافقی75
تعرفه بیلبورد های تهران309شریعتیشریعتی جنوب به شمال ضلع شمال شرقی میرزاپورافقی15
قیمت بیلبورد های تهران310نیایش تقاطع بزرگراه نیایش خیابان ولیعصر افقی19
اجاره بیلبورد های تهران311کردستانکردستان شمال به جنوب بعد از بزرگراه همتافقی32
لیست بیلبورد های تهران312رسالترسالت شرق به غرب بعد از خروجی حقانیافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران313باقریباقری جنوب به شمال تقاطع فرجامافقی24
قیمت بیلبورد های تهران314حکیمحکیم شرق به غرب بعد از خروجی یادگار امامافقی75
اجاره بیلبورد های تهران315حکیمحکیم شرق به غرب بعد از سازمان محیط زیست مقابل پارک پردیسانافقی50
اجاره بیلبورد های تهران316مطهریمطهری ضلع شمال شرقی خیابان میرزای شیرازیافقی14
لیست بیلبورد های تهران317طالقانیضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان طالقانی با خیابان مفتحعمودی12
تعرفه بیلبورد های تهران318بهشتیبهشتی شرق به غرب نبش خیابان پاکستانافقی18
قیمت بیلبورد های تهران319فاطمیبزرگراه گمنام نرسیده به میدان گلها روبروی تالار وزارت کشورافقی22
اجاره بیلبورد های تهران320آزادگانآزادگان شرق به غرب بعد از شهرک بروجردی رمپ خروجی امام علی جنوبافقی42
لیست بیلبورد های تهران321مدرسمدرس شمال به جنوب پایین تر از بلوار میرداماد 50 متر مانده به ورودی بزرگراه حقانیافقی48
تعرفه بیلبورد های تهران322مدرسمدرس جنوب به شمال قبل از ورودی بزرگراه صدرافقی37
قیمت بیلبورد های تهران323چمرانتقاطع چهارراه پارک وی ضلع شمال غربیافقی37
اجاره بیلبورد های تهران324همتهمت غرب به شرق نبش خیابان توانیرافقی62
اجاره بیلبورد های تهران325حکیمحکیم شرق به غرب 200 متر بعد از بزرگراه یادگار امامافقی50
لیست بیلبورد های تهران326شیخ فضل ا...جنوب به شمال بعد از ورودی بزرگراه همت نرسیده به میدان صنعتافقی33
تعرفه بیلبورد های تهران327یادگار امام یادگار شمال به جنوب بعد از ورودی فرحزادافقی76
قیمت بیلبورد های تهران328امام علیامام علی شمال به جنوب 500 متر بعد از خروجی حسین آبادعمودی40
اجاره بیلبورد های تهران329الهیهشمال به جنوب جنب ورودی مرکزی خرید مدرن الهیهافقی18
لیست بیلبورد های تهران330میردامادغرب به شرق بعد از مجتمع تجاری پایتختعمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران331ملاصدراغرب به شرق 100 متر مانده به خیابان شیراز ضلع شمالیافقی15
قیمت بیلبورد های تهران332شهید بهشتیضلع شمال غربی چهارراه اندیشهعمودی15
اجاره بیلبورد های تهران333مدرسمدرس شمال به جنوب 250 متر قبل از ورودی به بزرگراه رسالتافقی60
اجاره بیلبورد های تهران334همتهمت غرب به شرق مقابل پارک پردیسانافقی86
لیست بیلبورد های تهران335همتبزرگراه زین الدین شرق به غرب بعد از خروجی هنگامافقی48
تعرفه بیلبورد های تهران336چمرانچمران بالاتر از تقاطع خیابان سئولافقی38
قیمت بیلبورد های تهران337حکیمحکیم شرق به غرب بعد از خروجی یادگار امام جنوب داخل لچکی فضای سبزافقی48
اجاره بیلبورد های تهران338رسالترسالت شرق به غرب بعد از ورودی برگراه حقانی مقابل پارک آزادگانافقی48
لیست بیلبورد های تهران339اشرفی اصفهانیاشرفی شمال به جنوب نبش خیابان خان بابایی جنب تیراژهعمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران340آفریقاآفریقای شمالی شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه مدرس پشت ایستگاه اتوبوسافقی24
قیمت بیلبورد های تهران341جهان کودکجهان کودک ضلع شمال غربی تقاطع چهارراه جهان کودکافقی23
اجاره بیلبورد های تهران342پاسدارانپاسداران ضلع شرقی تقاطع ناطق نوری با خیابان صدفافقی15
اجاره بیلبورد های تهران343شریعتیشریعتی جنوب به شمال بالاتر از پمپ بنزین 106عمودی15
لیست بیلبورد های تهران344توحیدتوحید ضلع شمال شرقی میدان توحید ابتدای بزرگراه چمرانافقی16
تعرفه بیلبورد های تهران345همتبزرگراه شهید همت غرب به شرق قبل از خروجی یادگارغربی50
قیمت بیلبورد های تهران346حکیمحکیم شرق به غرب دوراهی ستاری شمالشرقی32
اجاره بیلبورد های تهران347مدرسمدرس شمال به جنوب نرسیده به بلوار بیهقی افقی52
لیست بیلبورد های تهران348مدرسمدرس جنوب به شمال 200 متر بالاتر از پل میرداماد نرسیده به ظفرافقی49
تعرفه بیلبورد های تهران349همت همت شرق به غرب حدفاصل شیخ بهایی با بزرگراه چمران افقی70
قیمت بیلبورد های تهران350چمرانچمران شرق به غرب نبش پل سواره رو سئول تقاطع دوراهی چمران یادگار افقی36
اجاره بیلبورد های تهران351زعفرانیهزعفرانیه ضلع شمال شرقی میدان الفعمودی21
اجاره بیلبورد های تهران352حکیمحکیم غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل اله به حکیم روی تپه تابلو 7افقی130
لیست بیلبورد های تهران353شهرک غربشهرک غرب میدان صنعت ابتدای بلوار خوردین ضلع شرقی 3وجهیافقی63
تعرفه بیلبورد های تهران354یادگار امام یادگار امام شمال به جنوب بعد از محدوده رستورانهای فرحزاد تابلو 1 افقی80
قیمت بیلبورد های تهران355هفت تیرهفت تیر ضلع شمال غربی میدان هفت تیر افقی68
اجاره بیلبورد های تهران356میردامادمیرداماد شرق به غرب بعد از پل سواره نبش کوچه نور نرسیده به ولیعصرعمودی21
لیست بیلبورد های تهران357باباییبابائی شرق به غرب قبل از رمپ خروجی امام علی جنوب افقی54
تعرفه بیلبورد های تهران358امام علیامام علی شمال به جنوب قبل از پل بوشهرافقی58
قیمت بیلبورد های تهران359آزادیمیدان ازادی ضلع شمال غربی جنب پایانه مسافربریافقی120
اجاره بیلبورد های تهران361ولیعصرولیعصر تقاطعبا خیابان فاطمی ضلع شمال شرقی افقی24
اجاره بیلبورد های تهران362مطهریمطهری بعد از رمپ خروجی مدرس ضلع جنوبیافقی45
لیست بیلبورد های تهران363آزادگانآزادگان جنوب به شمال قبل از فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقی افقی70
تعرفه بیلبورد های تهران364صدرصدر غرب به شرق بعد از میدان نو بنیادافقی50
قیمت بیلبورد های تهران365چمرانشمال به جنوب بعد از تقاطع یادگار امامافقی33
اجاره بیلبورد های تهران366اندرزگوروبروی بلوار کاوهافقی60
لیست بیلبورد های تهران367اندرزگوروبروی بلوار کاوهافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران368اندرزگوروبروی بلوار کاوهعمودی32
قیمت بیلبورد های تهران369ولیعصرخیابان ولیعصر نبش محمودیهافقی32
اجاره بیلبورد های تهران370یادگار امام جنوب به شمال روی بام ورودی شمالیافقی50
اجاره بیلبورد های تهران371یادگار امام شمال به جنوب ابتدا مرکز خرید پاسارگادافقی50
لیست بیلبورد های تهران372یادگار امام جنوب به شمال قبل از سازمان آبافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران373یادگار امام شمال به جنوب بعد از پل ستارخانافقی50
قیمت بیلبورد های تهران374مطهریخیابان مطهری تقاطع قائم مقام فراهانیافقی32
اجاره بیلبورد های تهران375ارتشخیابان نیروی زمینی روبروی پاساژ الماس ایرانافقی28
لیست بیلبورد های تهران376صیادصیاد شیرازی نبش خروجی پاسدارانافقی60
تعرفه بیلبورد های تهران377رسالترسالت شرق به غرب قبل از تونل رسالتافقی105
قیمت بیلبورد های تهران378صادقیهضلع جنوب شرقی میدان صادقیهافقی175
اجاره بیلبورد های تهران379ولیعصرخیابان ولیعصر تقاطع خیابان جمهوریافقی46
اجاره بیلبورد های تهران380حرابتدای خیابان امام خمینیافقی40
لیست بیلبورد های تهران381حرضلع جنوب غربی میدان حرافقی50
تعرفه بیلبورد های تهران382ولیعصرمیدان ولیعصر وجه 1افقی72
قیمت بیلبورد های تهران383ولیعصرمیدان ولیعصر وجه 1افقی72
اجاره بیلبورد های تهران384ولیعصرمیدان ولیعصر وجه 1افقی72
لیست بیلبورد های تهران385همتهمت شرق به غرب ضلع شمال غربی پل سواره رو خیابان ولیعصر افقی48
تعرفه بیلبورد های تهران386مدرسمدرس شمال به جنوب تقاطع بلوار آرش (اسفندیاری)افقی45
قیمت بیلبورد های تهران387مدرسمدرس جنوب به شمال 200 متر مانده به ظفرافقی49
اجاره بیلبورد های تهران388صدرصدر غرب به شرق نبش خیابان فتحافقی30
اجاره بیلبورد های تهران389چمرانچمران غرب به شرق قبل از ورودی مرکز همایش صدا و سیماافقی31
لیست بیلبورد های تهران390جمهوریجمهوری نبش کوچه گشتاسبعمودی15
تعرفه بیلبورد های تهران391اندرزگواندرزگو غرب به شرق نبش خیابان کمایی فرافقی15
قیمت بیلبورد های تهران392شهرک غرببلوار فرحزادی شمال به جنوب جنب ورودی پارکینگ میلاد نورافقی18
اجاره بیلبورد های تهران393ملاصدراملاصدرا ضلع جنوب ربی تقاطع خیابان شیرازافقی36
لیست بیلبورد های تهران394طالقانیطالقانی تقاطع خیابان سپهبد قرنیافقی18
تعرفه بیلبورد های تهران395آزادگانآزادگان شمال به جنوب بعد از جاده مخصوص جنب پمپ بنزین شهرک استقلالافقی75
قیمت بیلبورد های تهران396آزادگانآزادگان غرب به شرق نرسیده به آیت اله سعیدی جنب پل راه آهن تهران اهواز افقی48

خواندن 120403 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 خرداد 1397 08:23

16339 نظرها

 • پیوند نظر FifineOtOa ارسال شده توسط FifineOtOa سه شنبه, 25 مرداد 1401 02:29

  top mobile casino
  mobile casinos for real money
  free bonus slots

 • پیوند نظر SheelaghOtOa ارسال شده توسط SheelaghOtOa دوشنبه, 24 مرداد 1401 20:17

  best secure vpn for mac
  best vpn torrenting
  free online vpn browser

 • پیوند نظر Gagwhals ارسال شده توسط Gagwhals دوشنبه, 24 مرداد 1401 19:55

  albuterol sulfate inhaler synthroid 100 mcg albuterol inhaler 90 mcg

 • پیوند نظر Layethy ارسال شده توسط Layethy دوشنبه, 24 مرداد 1401 09:04

  fildena 100 directions what is fildena sildenafil citrate fildena 50 side effects fildena 100 mg review

 • پیوند نظر unpage ارسال شده توسط unpage دوشنبه, 24 مرداد 1401 09:02

  generic propecia usa propecia pill

 • پیوند نظر ostadbeyk ارسال شده توسط ostadbeyk شنبه, 22 مرداد 1401 14:56

  آموزش آرایشگری مردانه و زنانه توسط بهترین مدرسین ایران

 • پیوند نظر KelseyOtOa ارسال شده توسط KelseyOtOa جمعه, 21 مرداد 1401 21:36

  netflix vpn free
  free trial vpn
  vpn free download for pc

 • پیوند نظر FanyaOtOa ارسال شده توسط FanyaOtOa جمعه, 21 مرداد 1401 11:37

  top online casino
  online casino play for real money
  best welcome bonus online casino

 • پیوند نظر AshleighOtOa ارسال شده توسط AshleighOtOa پنج شنبه, 20 مرداد 1401 23:12

  best affordable vpn
  should i buy vpn anonymously
  free vpn for windows

 • پیوند نظر CarolanOtOa ارسال شده توسط CarolanOtOa پنج شنبه, 20 مرداد 1401 11:44

  free cash bonus no deposit casino
  casino signup bonus
  free sign up bonus

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.