اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای داخل مترو تهران|لیست قیمت اجاره تابلوهای مترو تهران|لیست اجاره برد های داخل مترو تهران| قیمت تابلوهای تبلیغاتی داخل مترو تهران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی متروی تهران
کد
تابلو
شرحنام ایستگاهتعداد تابلو نصب شدهمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های متروی تهران1تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی تجریش54180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران2تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی قیطریه46180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران3تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی صدر20180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران4تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی قلهک14180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران5تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شریعتی38180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران6تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی میرداماد 22180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران7تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی حقانی16180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران8تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی مصلی20180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران9تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی بهشتی10180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران10تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی مفتح28180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران11تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی هفت تیر36180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران12تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دروازه دولت 51180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران13تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی سعدی28180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران14تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی امام خمینی113180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران15تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی پانزده خرداد12180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران16تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شوش16180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران17تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی علی آباد8180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران18تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی جوانمرد قصاب6180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران19تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی حرم مطهر12180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران20تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی فرهنگسرا30180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران21تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی تهرانپارس20180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران22تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شهید باقری 24180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران23تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دانشگاه علم و صنعت 20180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران24تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی سرسبز19180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران25تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی گلبرگ23180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران26تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی فدک20180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران27تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی سبلان25180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران28تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شهید مدنی16180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران29تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی امام حسین23180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران30تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دروازه شمیران28180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران31تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی بهارستان18180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران32تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی ملت16180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران33تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی حسن آباد29180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران34تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دانشگاه امام علی 12180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران35تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی میدان حر 12180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران36تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دانشگاه شریف6180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران37تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی طرشت6180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران38تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی صادقیه23180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران39تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شهید کلاهدوز30180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران40تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی نبرد24180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران41تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی میدان شهدا 28180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران42تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی فردوسی30180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران43تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی چهارراه ولیعصر25180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران44تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی میدان انقلاب29180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران45تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی توحید25180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران46تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی دکتر حبیب اله14180*112
لیست بیلبورد های متروی تهران47تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی استاد معین8180*112
تعرفه بیلبورد های متروی تهران48تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی میدان آزادی30180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران49تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی شهرک اکباتان20180*112
اجاره بیلبورد های متروی تهران50تابلو های بک لایت مجاور پله های برقی کرج10180*112