اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان مرکزی (اراک)

اجاره بیلبورد در استان مرکزی (اراک) (0)

استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی ایران تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی کلان‌شهراراک می‌باشد. در روزگار کهن این شهر عراق نام داشت که در زمان تسلط اعراب بر ایران عراق عجم نامیده می‌شد که شامل بسیاری از استانهای همجوار امروزی می‌شد. این استان از شمال به استان‌های تهران، البرز و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان‌های لرستان و اصفهان و از شرق به استان‌های تهران، قم و اصفهان محدود است. این استان با مساحتی معادل ۲۹٬۵۳۰ کیلومتر مربع حدود ۱،۸۲ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده‌است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان مرکزی دارای ۱۲ شهرستان، ۲۳ بخش، ۳۲ شهر، ۶۶ دهستان و ۱٬۳۹۴ آبادی دارای سکنه و ۴۶ آبادی خالی از سکنه‌ است. مرکز این استان شهر اراک است. شهرستانهای این استان عبارت‌اند از: محلات، اراک، ساوه، تفرش، خمین، فراهان، دلیجان، شازند، آشتیان، کمیجان، زرندیه و خنداب.

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد اراک|لیست قیمت بیلبورد های اراک|لیست اجاره بیلبوردهای اراک|لیست تابلوهای تبلیغاتی اراک : 4-44038023-021


نوع خدمات
تبلیغات محیطی اراک
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های اراک1ورودی شهرورودی شهر از تهران - دید از پل شهر صنعتی ضلع پتروشیمیپل عابر58
لیست بیلبورد های اراک2ورودی شهرورودی شهر از تهران - دید از پل شهر صنعتی ضلع پتروشیمیپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اراک3خروجی شهر خروجی شهر به سمت تهران دید از دادگستریپل عابر55
اجاره بیلبورد های اراک4خروجی شهر خروجی شهر به سمت تهران دید از دادگستریپل عابر48
لیست بیلبورد های اراک5سر دشتبلوار سر دشت به میدان امام خمینی جنب ایران خودروپل عابر45
تعرفه بیلبورد های اراک6سر دشتبلوار سر دشت دید از میدان امام خمینی به میدان سر دشتپل عابر36
اجاره بیلبورد های اراک7سر دشتبلوار سر دشت دید از میدان امام خمینی به میدان سر دشتپل عابر36
اجاره بیلبورد های اراک8امام خمینیخیابان امام خمینی جنب بانک ملی پل اولپل عابر27
لیست بیلبورد های اراک9امام خمینیخیابان امام خمینی روبروی بانک ملی پل اولپل عابر27
تعرفه بیلبورد های اراک10امام خمینیخیابان امام خمینی جنب بانک ملی پل اولپل عابر27
اجاره بیلبورد های اراک11امام خمینیخیابان امام خمینی روبروی بانک ملی پل اول دید عابر پیادهپل عابر27
لیست بیلبورد های اراک12امام خمینیخیابان امام خمینی - جنب مسجد پل دومپل عابر27
تعرفه بیلبورد های اراک13امام خمینیخیابان امام خمینی - روبروی مسجد پل دومپل عابر27
اجاره بیلبورد های اراک14طالقانیخیابان امام خمینی - جنب مسجد پل دوم دید عابر پیادهپل عابر27
اجاره بیلبورد های اراک15طالقانیخیابان امام خمینی - روبروی مسجد دید عابر پیادهپل عابر27
لیست بیلبورد های اراک16طالقانیخیابان طالقانی به میدان شریعتی (منفی)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اراک17طالقانیخیابان طالقانی به میدان شریعتی (مثبت)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اراک18طالقانیخیابان طالقانی به سمت میدان امام خمینی (مثبت)پل عابر36
لیست بیلبورد های اراک19طالقانیخیابان طالقانی به سمت میدان امام خمینی (منفی)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اراک20سه راه خمینکمر بندی شمالی سه راه خمین به میدان فراهان جنب دانشگاه پیام نور پل عابر54
اجاره بیلبورد های اراک21سه راه خمینکمر بندی شمالی سه راه خمین به میدان فراهان جنب دانشگاه پیام نور پل عابر54
اجاره بیلبورد های اراک22خمینسه راه خمین به سمت آلمورول مقابل صدا و سیما غرب به شرقپل عابر100
لیست بیلبورد های اراک23خمینسه راه خمین به سمت آلمورول مقابل صدا و سیما شرق به غربپل عابر80
تعرفه بیلبورد های اراک24خیابان دانشگاهمقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک غرب به شرقپل عابر60
اجاره بیلبورد های اراک25خیابان دانشگاهمقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شرق به غربپل عابر60
لیست بیلبورد های اراک26بلوار کشاورزرو به روی بوستان اقاقیا غرب به شرقپل عابر100
تعرفه بیلبورد های اراک27بلوار کشاورزرو به روی بوستان اقاقیا شرق به غربپل عابر100
اجاره بیلبورد های اراک28بزرگراه امام علیمقابل دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان جنوب به شمالپل عابر60
اجاره بیلبورد های اراک29بزرگراه امام علیمقابل دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شمال به جنوبپل عابر60
لیست بیلبورد های اراک30آزاد راهبه سمت خرم آباد جنب دانشگاه علوم پزشکی اطهر شمال به جنوبپل عابر100
تعرفه بیلبورد های اراک31آزاد راهبه سمت خرم آباد جنب دانشگاه علوم پزشکی اطهر جنوب به شمالپل عابر100
اجاره بیلبورد های اراک32شهر صنعتیوجه 1 شهر صنعتیبیلبورد سه وجهی50
لیست بیلبورد های اراک33شهر صنعتیوجه 2 شهر صنعتیبیلبورد سه وجهی50
تعرفه بیلبورد های اراک34شهر صنعتیوجه 3 شهر صنعتیبیلبورد سه وجهی50
اجاره بیلبورد های اراک35ولیعصرمیدان ولیعصربیلبورد30
اجاره بیلبورد های اراک36دکتر حسابیدکتر حسابیبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک37دکتر حسابیدکتر حسابیبیلبورد8
تعرفه بیلبورد های اراک38شهدای ناجامیدان شهدای ناجابیلبورد20
اجاره بیلبورد های اراک39سردارانمیدان سردارانبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک40میدان سردارانروبروی میدان سردارانبیلبورد دو وجهی15
تعرفه بیلبورد های اراک41میدان سردارانروبروی میدان شهدای ناجابیلبورد دو وجهی15
اجاره بیلبورد های اراک42میدان سردارانروبروی میدان سردارانبیلبورد دو وجهی25
اجاره بیلبورد های اراک43میدان سردارانپشت میدان سردارانبیلبورد دو وجهی25
لیست بیلبورد های اراک44خیابان دانشگاهخیابان دانشگاه (آیت الله غفاری)بیلبورد8
تعرفه بیلبورد های اراک45جهان پناهبلوار جهان پناهبیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک46شورامیدان شورا پشت به میدانبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک47شورامیدان شورا رو به روی میدانبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اراک48شورامیدان شورابیلبورد15
اجاره بیلبورد های اراک49شورامیدان شورابیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک50جهادمیدان جهاد رو به روی خیابان هپکوبیلبورد سه وجهی36
لیست بیلبورد های اراک51جهادرو به روی پارک ملتبیلبورد سه وجهی36
تعرفه بیلبورد های اراک52جهادرو به روی پایانه اتوبوس رانیبیلبورد سه وجهی36
اجاره بیلبورد های اراک53حافظیهمیدان حافظیه مخابراتبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک54میدان حافظیهآموزش و پرورشبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اراک55شهید فتاحیزیر گذر شهید فتاحی برگشت میدان حافظیهبیلبورد40
اجاره بیلبورد های اراک56مادرمیدان مادربیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک57شریعتی میدان شریعتی ایستگاه هواشناسیبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک58شریعتی ابتدای میرزای شیرازیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اراک59بلوار شریعتیدور برگردان گردو وجه 1بیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک60بلوار شریعتیدور برگردان گردو وجه 2بیلبورد8
لیست بیلبورد های اراک61بلوار شریعتیدور برگردان پمپ بنزین وجه 1بیلبورد8
تعرفه بیلبورد های اراک62بلوار شریعتیدور برگردان پمپ بنزین وجه 2بیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک63شریعتی بلوار شریعتی وجه 1بیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک64شریعتی بلوار شریعتی وجه 2بیلبورد8
لیست بیلبورد های اراک65جهادزیر گذر الویت 1بیلبورد135
تعرفه بیلبورد های اراک66جهادزیر گذر الویت 2بیلبورد135
اجاره بیلبورد های اراک67جهادزیر گذر الویت 3بیلبورد66
لیست بیلبورد های اراک68جهادزیر گذر الویت 5بیلبورد30
تعرفه بیلبورد های اراک69محسنیانتهای خیابان محسنیبیلبورد8
اجاره بیلبورد های اراک70امام حسینمیدان امام حسینبیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک71فراهانمیدان فراهانبیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک72فراهانزیر گذر فراهانبیلبورد86
تعرفه بیلبورد های اراک73فراهانزیر گذر فراهانبیلبورد86
اجاره بیلبورد های اراک74میدان بسیجوجه 1 ورودیبیلبورد30
لیست بیلبورد های اراک75میدان بسیجوجه 2 خروجیبیلبورد30
تعرفه بیلبورد های اراک76سنجانابتدای سنجانبیلورد90
اجاره بیلبورد های اراک77کربلابلوار کربلا وجه 1بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک78کربلابلوار کربلا وجه 2بیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک79کربلابلوار کربلا وجه 1بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اراک80کربلابلوار کربلا وجه 2بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک81کربلابلوار کربلا وجه 1بیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک82کربلابلوار کربلا وجه 2بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اراک83کربلابلوار کربلا وجه 1بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک84کربلابلوار کربلا وجه 2بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اراک85شهید رجاییمقالب پاساژ دیداربیلبورد18
لیست بیلبورد های اراک86امام خمینیمیدان امام خمینی ورودیبیلبورد30
تعرفه بیلبورد های اراک87امام خمینیمیدان امام خمینی خروجیبیلبورد30
اجاره بیلبورد های اراک88صنعتمیدان صنعت ورودیبیلبورد30
لیست بیلبورد های اراک89صنعتمیدان صنعت خروجیبیلبورد30