اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان لرستان

اجاره بیلبورد در استان لرستان (0)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبورد لرستان|لیست قیمت بیلبورد های استان لرستان|لیست اجاره بیلبوردهای خرم آباد : 4-44038023-021

نوع خدماتتبلیغات محیطی لرستانکد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های لرستان1انقلابخیابان انقلابلمپوست2
لیست بیلبورد های لرستان2علویخیابان علویلمپوست2
تعرفه بیلبورد های لرستان3شریعتیخیابان شریعتیلمپوست2
قیمت بیلبورد های لرستان4بهارستانخیابان بهارستانلمپوست2
اجاره بیلبورد های لرستان5آیت الله کمالوندخیابان آیت الله کمالوندلمپوست2
لیست بیلبورد های لرستان6شفیع پوربلوار شهید شفیع پورلمپوست2
تعرفه بیلبورد های لرستان7خرم آبادپیشانی میانی زیر گذر 22 بهمنپیشانی زیر گذر35
قیمت بیلبورد های لرستان8خرم آبادمیدان امام حسینپیشانی زیر گذر66
اجاره بیلبورد های لرستان9خرم آبادورودی میدان از طرف بلوار شریعتیپیشانی زیر گذر58
لیست بیلبورد های لرستان10خرم آباد22 بهمن ورودی میدان از شمال به جنوبپیشانی زیر گذر37
تعرفه بیلبورد های لرستان11خرم آبادشریعتی رفت و برگشتپیشانی زیر گذر35
قیمت بیلبورد های لرستان12خرم آبادورودی از بروجردبیلبورد60
اجاره بیلبورد های لرستان13خرم آبادخیابان شریعتیبیلبورد32
لیست بیلبورد های لرستان14خرم آبادضلع شمالی میدان بسیجپیشانی زیر گذر45
تعرفه بیلبورد های لرستان15خرم آبادروبروی بلوار تمدنبیلبورد40
قیمت بیلبورد های لرستان16خرم آبادمیدان کیوبیلبورد40
اجاره بیلبورد های لرستان17خرم آبادپل انقلابپیشانی پل سواره رو85
لیست بیلبورد های لرستان18خرم آبادمیدان بسیج دید از داخل میدانپیشانی پل45
تعرفه بیلبورد های لرستان19خرم آبادپل آیت الله کمالوند خروجی از خرم آبادپیشانی پل رو گذر60
قیمت بیلبورد های لرستان20خرم آبادمیدان شقایق بیلبورد سه وجهی21
اجاره بیلبورد های لرستان21خرم آبادتقاطع ناصر خسروبیلبورد30