اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان گلستان

اجاره بیلبورد در استان گلستان (0)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبورد گرگان|لیست قیمت بیلبورد های استان گلستان|لیست اجاره بیلبوردهای گرگان استان گلستان : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی گلستان
ردیفمسیــرنشــــانـيمتـراژ
تیپ
اجاره بیلبورد های گلستان1گرگاننهارخوران محور زیارت جنب منبع اب مسیر رفت12بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان2گرگاننهارخوران محور زیارت جنب منبع آب مسیر برگشت13بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان3گرگاننهارخوران محور زیارت مقابل چایخانه عقیل مسیر رفت12بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان4گرگاننهارخوران محور زیارت مقابل رستوران تلکا مسیر برگشت12بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان5گرگاننهارخوران ابتدای محور زیارت بالاتر از هتل جهانگردی مسیر رفت12بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان6گرگاننهارخوران محور زیارت مقابل رستوران تلکا مسیر رفت12بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان7گرگاننهارخوران ابتدای محور زیارت یعقوبیه مسیر رفت12بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان8گرگاننهارخوران ابتدای محور زیارت بالاتر از هتل جهانگردی مسیر برگشت12بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان9گرگاننهارخوران محور زیارت روبروی بهشت گمشده مسیر رفت12بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان10ناهار خورانروبروی انبار جهاد از سمت ولیعصر18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان11ناهار خورانابتدای سروش از گلشهر32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان12ناهار خورانابتدای سروش از ناهار خوران جنوب32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان13ناهار خورانابتدای شهرک تالار دید از شمال18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان14ناهار خورانقبل از باباطاهر دید از شمال32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان15ناهار خورانقبل از باباطاهر دید از جنوب32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان16ناهار خورانروبروی باباطاهر دید از شمال32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان17ناهار خورانروبروی باباطاهر دید از جنوب32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان18ناهار خورانروبروی شهربازی دید از شمال18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان19ناهار خورانروبروی شهر بازی دید از جنوب18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان20ناهار خوراندید از دور میدان18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان21چهارراه گلهاروبروی شرکت گاز دید از جانبازان . گل ها18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان22میدان 15 خردادسرخواجه دید از سمت میدان18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان23میدان 15 خردادسر خواجه دید از 5 آذر18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان24میدان ولیعصرروبروی ثبت احوال دید از دور میدا18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان25میدان مفتحروبروی اکبر جوجه از سمت میدان مفتح18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان26میدان مفتحروبروی اکبر جوجه از سمت ترمینال18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان27شهید کلانتریروبروی زنگیان از سمت اکبر جوجه18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان28شهید کلانتریروبروی زتگیان از سمت ترمینال18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان29شهید کلانتریروبروی ویلاشهر از سمت شرق32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان30شهید کلانتریروبروی ویلاشهر از سمت غرب32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان31بلوار جانبازانجنب پل از سمت تالار18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان32دانشگاه علوم پزشکیورودی گرگان از سمت تهران50پل عابر
لیست بلیورد های گلستان33دانشگاه علوم پزشکیخروجی گرگان از سمت مشهد50پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان34شهید کلانتریابتدای خیابان دانشگاه آزاد از سمت تهران50پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان35شهید کلانتریابتدای خیابان دانشگاه آزاد از سمت مشهد50پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان36بلوار جرجانابتدای شهرک امام از سمت تهران47پل عابر
لیست بلیورد های گلستان37بلوار جرجانابتدای شهرک امام از سمت مشهد47پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان38بلوار جرجانترمینال شرق از سمت مشهد47پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان39بلوار جرجانترمینال شرق از سمت تهران47پل عابر
لیست بلیورد های گلستان40بلوار مفتحابتدای ورودی افسران از مشهد35پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان41بلوار مفتحابتدای ورودی افسران از سمت تهران35پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان42بلوار الغدیرروبوری چهارشنبه بازار از سمت میدان مادر37پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان43بلوار الغدیرروبروی چهارشنبه بازار از سمت میدان باهنر37پل عابر
لیست بلیورد های گلستان44میدان ولیعصردید از میدان48پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان45میدان ولیعصردید از پنجم آذر32پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان46میدان شهرداریابتدای خیابان شهدا 1 دید از سمت میدان37پل عابر
لیست بلیورد های گلستان47میدان شهرداریابتدای خیابان شهدا 2 دید از سمت میدان37پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان48میدان شهرداریابتدای خیابان شهدا دید از خیابان شهدا30پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان49میدان شهرداریابتدای خیابان پاسداران دید از خیابان پاسداران30پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان50میدان شهرداریابتدای خیابان پاسداران 1 دید از سمت میدان37پل عابر
لیست بلیورد های گلستان51میدان شهرداریابتدای خیابان پاسداران 2 دید از سمت میدان37پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان52شهید کلانتریبعد از روگذر قندهاری از سمت تهران32پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان53گنبدپل میدان امام علی دید از جنوب از سمت آزادشهر105بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان54گنبدپل میدان امام علی دید از شمال از سمت گنبد105بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان55گنبدمیدان امام علی از سمت میدان32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان56گنبدسه وجهی گردان 17 شهریور از تمام جهات18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان57گنبدمیدان مرکزی از سمت میدان40بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان58گنبدخیابان طالقانی تقاطع بلوار دانشجو از سمت شرق32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان59گنبدخیابان طالقانی تقاطع بلوار دانشجو از سمت غرب32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان60گنبدخیابان امام رضا روبروی کارخانه یخ از سمت غرب32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان61گنبدسه وجهی ثابت میدان مرکزی از سمت میدان12بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان62گنبدروبروی بیمارستان تامین اجتماعی از سمت میدان بسیج37پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان63گنبدروبروی بیمارستان تامین اجتماعیی از سمت میدان بسیج37پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان64گنبدروبروی بیمارستان تامین اجتماعیی از سمت میدان امام علی37پل عابر
لیست بلیورد های گلستان65گنبدروبروی بیمارستان تامین اجتماعی از سمت میدان امام علی37پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان66نهار خورانبیلبورد نهار خوران گرگان میدان نهارخوران تک وجهی18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان67پارک کودکبیلبورد پارک کودک گرگان نهارخوران دید موافق18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان68پارک کودکبیلبورد پارک کودک گرگان نهارخوران دید مخالف18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان69باباطاهربیلبورد قبل ار باباطاهر گرگان نهارخوران دید موافق32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان70باباطاهربیلبورد قبل از باباطاهر گرگان نهارخوران دید مخالف32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان71باباطاهربیلبورد بعد از باباطاهر گرگان ناهار خوران دید موافق32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان72باباطاهربیلبورد بعد از باباطاهر گرگان نهارخوران دید مخالف 32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان73سروش جنگلبیلبورد سروش جنگل گرگان نهارخوران دید موافق32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان74سروش جنگلبلبورد سروش جنگل گرگان نهارخوران دید مخالف32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان75انبار جهادانبار جهاد گرگان بلوار شالیکوبی تک وجهی18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان76کاخبیلبورد کاخ گرگان میدان کاخ تک وجهی18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان77سرجواجهبیلبورد سرجواجه گرگان میدان سرخواجه دید از میدان18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان78سرجواجهبیلبورد سر جواجه گرگان میدان سرخواجه دید از 5 آذر18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان79گلهابیلبورد گلها گرگان چهارراه گل ها تک وجهی18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان80پل گلهابیلبورد پل گلها گرگان بلوار جانبازان تک وجهی18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان81ویلاشهربیلبورد ویلاشهر گرگان کمربندی دید موافق32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان82ویلاشهربیلبورد ویلاشهر گرگان کمربندی دید مخالف32بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان83زنگیانبیلبورد زنگیان گرگان کمربندی دید موافق18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان84زنگیانبیلبورد زنگیان گرگان کمربندی دید موافق18بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان85اکبر جوجهبیلبورد اکبر جوجه گرگان کمربندی دید موافق18بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان86اکبر جوجهبیلبورد اکبر جوجه گرگان کمربندی دید از میدان18بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان87ورودی شهر جلینبیلبورد ورودی شهر جلین کیلومتر 5 گرگان ورودی از گرگان32بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان88ووردی شهر جلینبیلبورد ورودی شهر جلین کیلومتر 5 گرگان ورودی از مشهد32بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان89جلینپل هوایی 8 قطعه جلین کیلومتر 5 گرگان تک وجهی90پل هوایی
تعرفه بیلبورد های گلستان90جلینایستگاه تاکسی جلین (کیلومتر 5 گرگان) دید موافق10ایستگاه تاکسی
اجاره بیلبورد های گلستان91جلینجایگاه گاز طبیعی جلین کیلومتر 5 گرگان تک وجهی30جایگاه گاز
اجاره بیلبورد های گلستان92جلینلمپوست جلین کیلومتر 5 گرگان هر دو طرف12لمپوست
لیست بلیورد های گلستان93فاضل آبادلمپوست فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان هر دو طرف12لمپوست
تعرفه بیلبورد های گلستان94فاضل آبادبیلبورد پریزما فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان دید موافق18بیلبورد پریزما
اجاره بیلبورد های گلستان95فاضل آباداستند فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان دید موافق5استند
لیست بلیورد های گلستان96فاضل آبادجایگاه گاز فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان کامل30جایگاه گاز
تعرفه بیلبورد های گلستان97مزرعه کتوللمپوست مزرعه کتول هر دو طرف12لمپوست
اجاره بیلبورد های گلستان98مزرعه کتولپل هوایی مزرعه کتول تک وجهی60پل هوایی
اجاره بیلبورد های گلستان99کردکویداخل شهر دید از داخل شهر60بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان100کلالهورودی شهر دید از گالیکش60بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان101کلالهورودی شهر دید از داخل شهر60بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان102کلالهمیدان الغدیر دید از دور میدان60بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان103کلالهمیدان الغدیر دید از داخل شهر60بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان104کلالهمیدان بسیج دید از دور میدان60بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان105کلالهمیدان بسیج دید از داخل شهر60بیلبورد