اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان اصفهان

اجاره بیلبورد در استان اصفهان (0)

استان اصفهان‌ با مساحتی‌ حدود 105937 كیلومتر مربع‌ در مركز ایران‌ واقع‌ شده‌است‌ و از شمال‌ به‌ استان‌های‌ مركزی‌، قم‌ و سمنان‌ و از جنوب‌ به‌ استان‌های‌ فارس‌ و كهگیلویه و بویراحمد، ازشرق‌ به‌ استان‌های‌ خراسان‌ و یزد و از غرب‌ به‌ استان‌های‌ لرستان‌ و چهار محال و بختیاری‌ محدود است‌.  شهراصفهان‌ مركز استان‌ است‌. براساس‌ آخرین‌ تقسیمات‌ كشوری‌، شهرستان‌های‌ استان‌ اصفهان‌ عبارتند از: اصفهان‌،اردستان‌، برخوارومیمه‌، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم‌، شهرضا، فریدن‌، فریدون شهر، فلاورجان‌، كاشان‌،گلپایگان‌، لنجان‌، مباركه‌، نائین‌، نجف آباد و نطنز. در آبانماه‌ 1375، جمعیت‌ استان‌ اصفهان‌ 255/923/3 نفربوده‌ است‌. از این‌ تعداد 30/74 درصد در نقاط‌ شهری‌ و 67/25 درصد در نقاط‌ روستایی‌ سكونت‌ داشته‌ و بقیه‌غیر ساكن‌ بوده‌اند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبورد اصفهان|لیست قیمت بیلبورد های اصفهان |لیست اجاره بیلبوردهای اصفهان |لیست تابلوهای تبلیغاتی اصفهان : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی اصفهان
کد تابلو مسیــرنشــــانـيتیــپمتراژکل
اجاره بیلبورد های اصفهانesfخرازیبزرگراه خرازی (تقاطع کهندژ)هروجه (تعرفه 3 ماهه است)سه وجهی گردان36
لیست بلیورد های اصفهانesf-2احمد آبادمیدان احمدآباد رفیوژ میانی خیابان جی دید از میدان احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-3فرودگاهتقاطع برزگراه فرودگاه و آقا بابایی(ضلع شمال شرقی) (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-4چمراناتوبان چمران بعد از زیر گذر لاله (غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
لیست بلیورد های اصفهانesf-5چمراناتوبان چمران بعد از زیر گذر لاله (شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر35
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-6سهروردیخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-7سهروردیخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب)(تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-8سهروردیخیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
لیست بلیورد های اصفهانesf-9بلوار کشاورزبلوار کشاورز حد فاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-10بلوار کشاورزبلوار کشاورز حد فاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-11شهید کاظمیبلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
لیست بلیورد های اصفهانesf-12شهید کاظمیبلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده30
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-13شهید کاظمیبلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-14شهید کاظمیبلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-15مطهریتقاطع شمس آبادی - مطهری (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-16پل ابوذرپل ابوذر نبش آذر (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-17پل ابوذرپل ابوذر نبش آذر (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-18پل ابوذرپل ابوذر نبش توحید (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-19پل ابوذرپل ابوذر نبش توحید (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-20تقاطع حکیم نظامیتقاطع حکیم نظامی - شریعتی(تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-21شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-22پل فردوسیپل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-23پل فردوسیپل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-24پل فردوسیپل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-25پل فردوسیپل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-26پل فردوسیپل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-27پل فردوسیپل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-28فلسطینمیدان فلسطین (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-29میدان خواجومیدان خواجو ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-30میدان بزرگمهرمیدان بزرگمهر ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-31میدان بزرگمهرمیدان بزرگمهر ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-32میدان احمد آبادمیدان احمدآباد ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-33میدان احمد آبادمیدان احمدآباد ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-34چهارراه تختیچهارراه تختی خروجی چهار باغ پایین به مسجد سید (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-35چهارراه تختیچهارراه تختی ورودی چهارباغ پایین به مسجد سید (سمت ورزشگاه) (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-36آزادیمیدان آزادی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد48
لیست بلیورد های اصفهانesf-37بزرگمهرمیدان بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-38میدان جمهوریمیدان جمهوری دروازه تهران (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-39چمرانپل چمران (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد48
لیست بلیورد های اصفهانesf-40ابوذرپل ابوذر وجه اول (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد سه وجهی38
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-41ابوذرپل ابوذر وجه دوم (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد سه وجهی38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-42ابوذرپل ابوذر وجه سوم (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد سه وجهی38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-43خیابان هزار جریبمقابل درب دانشگاه خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
لیست بلیورد های اصفهانesf-44خیابان هزار جریبمقابل درب دانشگاه ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-45خیابان هزار جریبمقابل کوی امام جعفر صادق خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-46خیابان هزار جریبمقابل کوی امام جعفر صادق ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
لیست بلیورد های اصفهانesf-47ذوب آهنمقابل آمادگاه ارتش خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-48ذوب آهنمقابل آمادگاه ارتش ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-49بلوار کشاورزمقابل خیابان کشاورز خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-50بلوار کشاورزمقابل خیابان کشاورز ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
لیست بلیورد های اصفهانesf-51خیابان آتشگاهمقابل کوی بهاران ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-52اتوبان شهید خرازیمقابل رهنان به سمت پل وحید (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر42
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-53اتوبان شهید خرازیمقابل رهنان به سمت امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر42
لیست بلیورد های اصفهانesf-54اتوبان شهید خرازیمقابل مسجد المرتضی امام خمینی به سمت پل وحید (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-55اتوبان شهید خرازیمقابل مسجد المرتضی پل وحید به سمت امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-56اتوبان شهید ردانی پوررباط چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-57اتوبان شهید ردانی پوررباط امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
لیست بلیورد های اصفهانesf-58اتوبان شهید ردانی پوراستاد شهریار چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-59اتوبان شهید ردانی پوراستاد شهریار امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-60اتوبان شهید ردانی پورشمس آباد چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
لیست بلیورد های اصفهانesf-61اتوبان شهید ردانی پورشمس آباد امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر53
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-62اتوبان شهید چمرانچمران به لاله (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر28
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-63اتوبان شهید چمرانآل محمد لاله به چمران (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر28
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-64خیابان پروینشهرداری منطقه 10 میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
لیست بلیورد های اصفهانesf-65خیابان پروینشهرداری منطقه 10 جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-66خیابان پروینعسگریه میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-67خیابان پروینعسگریه جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
لیست بلیورد های اصفهانesf-68خیابان پروینحکیم شفایی میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-69خیابان پروینحکیم شفایی جی به سمت لاله (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-70خیابان پروینمیرزا نصیر میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-71خیابان پروینمیرزا نصیر جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-72خیابان جیمقابل خیابان سروستان خوراسگان به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-73خیابان جیمقابل خیابان سروستان احمد آباد به سمت خوراسگان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-74خیابان جیمقابل نیرو خوراسگان به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-75خیابان بزرگمهرمقابلخیابان بلال احمد آباد به سمت پل بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-76خیابان سروشبین آل خجند و احمد آباد میدان قدس به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-77خیابان سروشنرسیده به مسجد الغفور میدان قدس به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-78خیابان سروشنرسیده به سمجدالغفور احمد آباد به سمت میدان قدس(تعرفه 3 ماهه است)پل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-79خیابان مدرسمقابل خیابان مولوی میدان قدس به سمت کاوه (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-80خیابان مدرسمقابل خیابان مولوی کاوه به سمت میدان قدس (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-81خیابان کاوهخیابان شهید کرمی ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
لیست بلیورد های اصفهانesf-82خیابان کاوهخیابان شهید کرمی خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-83خیابان رزمندگانبه سمت فلکه ماه فرخی (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-84خیابان رزمندگانبه سمت چهارراه رباط (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-85امام خمینیمقابل خیابان بسیج ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر42
لیست بلیورد های اصفهانesf-86امام خمینیمقابل خیابان بسیج خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر42
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-87حکیم نظامیابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-88حکیم نظامیابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد21
لیست بلیورد های اصفهانesf-89حکیم نظامیابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است)پیشانی14
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-90توحیدسه راه توحید ابتدای خیابان توحید (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد دو وجهی24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-91خواجومیدان خواجو ابتدای کمال اسماعیل جایگاه اختصاصی زاینده رود (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-92خواجومیدان خواجو ابتدای کمال اسماعیل جایگاه اختصاصی زاینده رود (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
لیست بلیورد های اصفهانesf-93آپاداناچهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد21
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-94آپاداناچهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-95آپاداناچهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-96آپاداناچهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-97شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-98محتشمچهارراه محتشم کاشانی ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-99سپاهان شهرجایگاه اختصاصی سپاهان شهر (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-100سپاهان شهرجایگاه اختصاصی سپاهان شهر (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-101 جایگاه آتشگاه جایگاه آتشگاه جایگاه اختصاصی رشادی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-102 جایگاه آتشگاه جایگاه آتشگاه جایگاه اختصاصی رشادی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-103 دروازه تهران دروازه تهران ضلع غربی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-104ورودی اصفهانورودی اصفهان از محور شیراز قبل از بهارستان (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد50
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-105آزادگانمقابل بختیار دشت جنوب به شمال (تعرفه 3 ماهه است)عابر پیاده60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-106آزادگانمقابل بختیار دشت شمال به جنوب (تعرفه 3 ماهه است)عابر پیاده51
لیست بلیورد های اصفهانesf-107ارغوانیهجایگاه دماوند (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-108خرازیبزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-109خرازیبزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-110امام خمینیجایگاه رسالت (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-111کهریز سنگکهریز سنگ اصفهان نجف آباد (تعرفه 3 ماهه است)پل عابر45
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-112بزرگمهرشمال پل بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است)سه وجهی گردان 38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-113ردانی پوربزرگراه شهید ردانی پور تقاطع رباط (تعرفه 3 ماهه است)سه وجهی گردان 48
لیست بلیورد های اصفهانesf-114آتشگاهخیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع شرقی (تعرفه 3 ماهه است)دو وجهی بنر38
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-115امیرکبیرخیابان امیرکبیر، شرق میدان امیرکبیر (تعرفه 3 ماهه است)سه وجهی گردان 48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-116خیابان جیخیابان جی سه راه همدانیان وجه غربی (تعرفه 3 ماهه است) دو وجهی بنر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-117خیابان جیخیابان جی سه راه همدانیان وجه شرقی (تعرفه 3 ماهه است)دو وجهی بنر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-118خیابان کاوهروبروی خیابان دانش ورودی اصفهان از تهران شمال به جنوب پل عابر43
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-119اتوبان شهید آقا باباییروبروی باغ بانوان طلوع جنوب به شمالپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-120خیابان ارتشحد فاصل حسین آباد و میدان ارتش غرب به شرقپل عابر28
لیست بلیورد های اصفهانesf-121خیابان ارتشحدفاصل حسین آباد و میدان ارتش شرق به غربپل عابر28
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-122امام خمینیقبل از نمایمدگس تویوتا جنوب به شمالپل عابر27
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-123امام خمینیقبل از نمایندگی تیوتا شمال به جنوبپل عابر30
لیست بلیورد های اصفهانesf-124خیابان سجادنرسیده به چهارراه ارباب روبروی مسجد جنوب به شمالپل عابر28
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-125بلوار کشاورزحد فاصل خیاابن وحید و سه راه سیمین روبروی ایران خودرو شرق به غربپل عابر28
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-126بلوار کشاورزتقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری شرق به غربپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-127بلوار کشاورزتقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری غرب به شرقپل عابر72
لیست بلیورد های اصفهانesf-128بلوار کشاورزروبروی خیابان باغ فردوس شرق به غربپل عابر39
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-129بلوار کشاورزروبروی خیابان باغ فردوس غرب به شرقپل عابر43
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-130بزرگراه شهید میثمیپل عابر شهید آشناگر شمال به جنوبپل عابر43
لیست بلیورد های اصفهانesf-131بزرگراه شهید میثمیپل عابر شهید اسفندیاری شمال به جنوبپل عابر43
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-132خیابان مشتاق دومروبروی دبیرستان شرق به غربپل عابر43
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-133خیابان مشتاق دومروبروی دبیرستان غرب به شرقپل عابر43
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-134اتوبان سپاهان شهرروبروی فرماندهی انتظامی استان شمال به جنوبپل عابر70
لیست بلیورد های اصفهانesf-135اتوبان سپاهان شهرروبروی فرماندهی انتظامی استان جنوب به شمالپل عابر70
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-136بزرگراه شهید میثمیپل شهیدان صالح پور جنوب به شمالپل عابر42
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-137پل فلزیضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه یک تابلو)بک لایت گردان36
لیست بلیورد های اصفهانesf-138پل فلزیضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه دو تابلو)بک لایت گردان36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-139پل فلزیضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه سه تابلو)بک لایت گردان36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-140پل فلزیضلع جنوب غربی پل فلزی در کنار زاینده رود (شمال به جنوب)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-141پل فلزیضلع جنوب غربی پل فلزی در کنار زاینده رود (جنوب به شمال)بیلبورد48
لیست بلیورد های اصفهانesf-142شهید خرازیاتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرمبک لایت گردان36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-143شهید خرازیاتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرمبک لایت گردان36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-144شهید خرازیاتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرمبک لایت گردان36
لیست بلیورد های اصفهانesf-145توحیدجنوب پل آذر ابتدای خیابان توحید ضلع شمالی تابلوبیلبورد28
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-146توحیدجنوب پل آذر ابتدای خیابان توحید ضلع جنوبی تابلوبیلبورد28
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-147چهار راه حمزه - جیچهار راه حمزه - جی، پروین (ضلع غربی تابلو)پریزما ویژن32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-148چهار راه حمزه - جیچهار راه حمزه - جی، پروین (ضلع شرقی تابلو)بیلبورد24
لیست بلیورد های اصفهانesf-149شیخ صدوقجنوب پل فردوسی ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، ضلع شمالی تابلوپل عابر32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-150شیخ صدوقجنوب پل فردوسی ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، ضلع جنوبی تابلوپل عابر32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-151شیخ صدوقرفیوژ میانی خیابان شیخ صدوق تقاطع خیابان شیخ مفید، شمال به جنوببیلبورد32
لیست بلیورد های اصفهانesf-152شیخ صدوقرفیوژ میانی خیابان شیخ صدوق تقاطع خیابان شیخ مفید، جنوب به شمالبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-153میرخیابان میر پیشانی پل هوایی شیخ صدوق ضلع شرقیپل عابر35
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-154میرخیابان میر پیشانی پل هوایی شیخ صدوق ضلع غربیپل عابر38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-155هزار جریبخیابان هزار جریب قبل ار خیابان مرداویج روبروی خیابان کارگر شمال به جنوببیلبورد43
لیست بلیورد های اصفهانesf-156هزار جریبخیابان هزار جریب قبل ار خیابان مرداویج روبروی خیابان کارگر جنوب به شمالبیلبورد43
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-157توحیدرفیوژ میانی خیابان توحید تقاطع خیابان مهرداد شمال به جنوببیلبورد24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-158توحیدرفیوژ میانی خیابان توحید تقاطع خیابان مهرداد جنوب به شمالبیلبورد24
لیست بلیورد های اصفهانesf-159مطهریخیابان مطهری ورودی به محور کنار زاینده رود از اتوبان شهید خرازی پیشانی پل عابر ضلع غربیپل عابر55
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-160فرایبورگچهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی اولین پل عابر پیاده روبروی ورزشگاه امین غرب به شرقپل عابر35
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-161فرایبورگچهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی اولین پل عابر پیاده روبروی ورزشگاه امین شرق به غربپل عابر34
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-162فرایبورگچهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی دومین پل عابر پیاده روبروی هنرستان علاقه مندان غرب به شرقپل عابر34
لیست بلیورد های اصفهانesf-163فرایبورگچهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی دومین پل عابر پیاده روبروی هنرستان علاقه مندان شرق به غربپل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-164آبشار دومجنوب شرقی پل بزرگمهر ابتدای خیابان آبشار دوم در کنار زاینده رود اولین پل عابر پیاده غرب به شرقپل عابر52
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-165آبشار دومجنوب شرقی پل بزرگمهر ابتدای خیابان آبشار دوم در کنار زاینده رود اولین پل عابر پیاده شرق به غربپل عابر50
لیست بلیورد های اصفهانesf-166شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق (داریوش) رفیوژ میانی خیابان سعادت آباددو وجهی گردان24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-167شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق (داریوش) رفیوژ میانی خیابان سعادت آباددو وجهی گردان24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-168آبشارچهارراه آبشار رفیوژ میانی خیابان سجاد شمال به جنوببیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-169پل بزرگمهرجنوب پل بزرگمهر رفیوژ میانی شمال به جنوببیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-170شیخ صدوقخیابان شیخ صدوق شمالی ضلع جنوب غربی چهارراه نیکبختبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-171بزرگمهرخیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی - جنوب به شمالپل عابر45
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-172میدان احمد آبادمیدان احمد آباد به سمت میدان بزرگمهر جنب موبایل فروشی - شمال به جنوبپل عابر60
لیست بلیورد های اصفهانesf-173خیابان بزرگمهرخیابان بزرگمهر جنب مسجدالکریم شمال به جنوبپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-174خیابان بزرگمهرخیابان بزرگمهر مقابل مسجد الکریم جنوب به شمالپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-175چهارراه توحیدچهارراه توحید مقابل بیت العباسبیلبورد عمودی36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-176خیابان توحیدخیابان توحید چهارراه پلیس - راستبیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-177فرایبورگچهارراه فرایبورگبیلبورد عمودی24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-178میدان بزرگمهرمیدان بزرگمهر ابتدای مشتاق اولبیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-179خیابان مشتاق اولخیابان مشتاق اول روبروی خیابان ابوالحسنیبیلبورد عمودی24
لیست بلیورد های اصفهانesf-180پل شهرستانپل شهرستان مقابل نمایشگاه بین المللیبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-181چهارراه قصرچهارراه قصربیلبورد24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-182پل وحیدجنوب پل وحیدبیلبورد عمودی36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-183حکیم نظامیسه راه حکیم نظامی تقاطع غزهبیلبورد افقی15
لیست بلیورد های اصفهانesf-184حکیم نظامیسه راه حکیم نظامی تقاطع غزهبیلبورد افقی15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-185حکیم نظامیسه راه حکیم نظامی تقاطع غزهبیلبورد افقی15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-186بلوار ملتبلوار ملت مقابل مجتمع کوثربیلبورد عمودی36
لیست بلیورد های اصفهانesf-187چهارراه مطهریچهارراه مطهری شمال پل فلزیبیلبورد عمودی24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-188چهارراه شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق از راست اولبیلبورد افقی15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-189میدان خواجومیدان خواجو ضلع شمالیبیلبورد افقی15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-190میدان بزرگمهرمیدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر شمال به جنوببیلبورد عمودی18
لیست بلیورد های اصفهانesf-191میدان بزرگمهرمیدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر جنوب به شمالبیلبورد عمودی18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-192سلمان فارسیسلمان فارسی (مشتاق دوم) مقابل باغ گل هابیلبورد عمودی24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-193خیابان بزرگمهرخیابان بزرگمهر پیشانی تونل زیر گذر آقاخانیپل سواره24
لیست بلیورد های اصفهانesf-194بزرگراه صیاد شیرازیبزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی جنوب به شمالپل سواره27
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-195بزرگراه صیاد شیرازیبزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی شمال به جنوبپل سواره27
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-196علامه امینیچهارراه علامه امینی راستبیلبورد افقی15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-197علامه امینیچهارراه علامه امینی چپبیلبورد افقی15
لیست بلیورد های اصفهانesf-198نور بارانچهارراه نور بارانبیلبورد افقی15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-199هشت بهشتچهارراه هشت بهشتبیلبورد عمودی36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-200میدان لالهمیدان لاله ابتدای خیابان پروین شمال به جنوب راستپل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهانesf-201میدان لالهمیدان لاله ابتدای خیابان پروین شمال به جنوب چپپل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-202امام خمینیحد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین جنوب به شمال خروجیپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-203امام خمینیحد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین شماب به جنوب ورودیپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-204خیابان ارتشخیابان ارتش شرق به غرب 1 راستپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-205خیابان ارتشخیابان ارتش شرق به غرب 2 چپپل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-206خیابان ارتشخیابان ارتش غرب به شرق 1 راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-207خیابان سروشخیابان سروش جنوب به شمالپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-208خیابان سروشخیابان سروش جنوب به شمالپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-209خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان راستپل عابر40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-210خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان چپپل عابر40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-211خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل شهرستان به سمت غدیرپل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-212خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر چپ اصلیپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-213خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر راستپل عابر28
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-214خیابان مشتاق دومخیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل غدیر راستپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-215بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال وجه 1 راستپل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-216بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال وجه 2 وسطپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-217بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال 3 چپپل عابر60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-218بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 1 راستپل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-219بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 2 وسطپل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-220بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 3 چپپل عابر60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-221بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال راستپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-222بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال وسطپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-223بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال چپپل عابر72
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-224بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب ورودی - راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-225بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب وسطپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-226بلوار کاوهبلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب چپپل عابر72
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-227دروازه شیرازدروازه شیراز شرق به غرب راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-228دروازه شیرازدروازه شیراز شرق به غرب 2 وسطپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-229دروازه شیرازدروازه شیراز شرق به غرب 3 چپپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-230خیابان بزرگمهر جنب قصر گل دید از میدان اخمد آباد شمال به جنوبپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-231خیابان بزرگمهر مقابل قصر گل به سمت میدان احمد آباد جنوب به شمالپل عابر60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-232خیابان جیخیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق راستپل عابر28
لیست بلیورد های اصفهانesf-233خیابان جیخیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق وسطپل عابر28
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-234خیابان جیخیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-235خیابان جیخیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب راستپل عابر28
لیست بلیورد های اصفهانesf-236خیابان جیخیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب وسطپل عابر28
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-237خیابان جیخیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-238بلوار دانشگاهبلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز شرق به غرب - راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-239بلوار دانشگاهبلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز غرب به شرق راستپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-240بلوار دانشگاهبلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز غرب به شرق چپپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-241بزرگراه شهید اقاربتقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی شرق به غرب دید از کوه صفه 1بیلبورد سه وجهی53
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-242بزرگراه شهید اقاربتقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی غرب به شرق به سمت کوه صفه 2بیلبورد سه وجهی48
لیست بلیورد های اصفهانesf-243بزرگراه شهید اقاربتقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی شمال به جنوب 3 (دید از بزرگراه میثمی)بیلبورد سه وجهی48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-244بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 1 راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-245بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 2 وسطپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-246بلوار کاوهبلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 3 چپپل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-247بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 1 راستپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-248بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 2 وسطپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-249بلوار کاوهبلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 3 چپپل عابر84
لیست بلیورد های اصفهانesf-250امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 1 به سمت میدان جمهوری راستپل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-251امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 2 به سمت میدان جمهوری وسطپل عابر40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-252امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 3 به سمت میدان جمهوری چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-253امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 1 دید از میدان جمهوری راستپل عابر40
لیست بلیورد های اصفهانesf-254امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 2 دید از میدان جمهوری وسطپل عابر40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-255امام خمینیامام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 3 دید از میدان جمهوری چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-256بلوار کاوهبلوار کاوه مقابل درمانگاه سوانح سوختگی شمال به جنوبپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-257بلوار کاوهبلوار کاوه مقابل درمانگاه سوانح سوختگی جنوب به شمالپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-258آپاداناچهارراه آپادانابیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-259خیابان پروینخیابان پروین مقابل فروشگاه رفاه مسیر شمال به جنوبپل عابر18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-260بزرگراه اقارب پرستبزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه 1بیلبورد سه وجهی48
لیست بلیورد های اصفهانesf-261بزرگراه اقارب پرستبزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه 2بیلبورد سه وجهی48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-262بزرگراه اقارب پرستبزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن 3بیلبورد سه وجهی48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-263گمرکورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر - راستپل عابر51
لیست بلیورد های اصفهانesf-264گمرکورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر - چپپل عابر49
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-265گمرکخروجی اصفهان به شیراز روبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر - راستپل عابر37
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-266گمرکخروجی اصفهان به شیراز روبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر - چپپل عابر37
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-267بلوار کشاورزبلوار کشاورزمقابل بانک سپه مسیر شرق به غربپل عابر48
لیست بلیورد های اصفهانesf-268بلوار کشاورزبلوار کشاورزمقابل بانک سپه مسیر غرب به شرقپل عابر48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-269شهید اشرفی اصفهانیشهید اشرفی اصفهانی میدان رهنان غرب به شرقپل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-270شهید اشرفی اصفهانیشهید اشرفی اصفهانی میدان رهنان شرق به غربپل عابر36
لیست بلیورد های اصفهانesf-271خیابان سروشخیابان سروش مقابل مسجد الغفور جنوب به شمال (به سمت میدان طوقچی)پل عابر36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-272خیابان سروشخیابان سروش مقابل مسجد الغفور شمال به جنوب (به سمت میدان احمد آباد)پل عابر36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-273وفاییچهارراه وفاییاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-274طیبخیابان طیب روبروی ارگ جهان نمااستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-275تختیچهارراه تختی ورودی خیابان مسجد سیداستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-276کاشانیخیابان کاشانی روبروی خیابان طالقانیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-277طیبخیابان مسجد سید ابتدای خیابان طیباستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-278خیابان زاهدخیابان زاهد 4 راه زاهد ورودی خیابان میرداماد شرقی ضلع جنوب شرقیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-279مارنانپل مارنان ورودی خیابان صائباستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-280مطهریچهارراه خیابان صائب خیابان مطهریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-281هتل آسمانهتل آسمان ورودی پل فلزیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-282دکتر بهشتیخیابان دکتر بهشتی 4 راه صائباستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-283شهید خرازیبزرگراه شهید خرازی ابتدای خیابان آتشاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-284شیخ بهاییخیابان شیخ بهایی 4 راه مصدق ورودی خیابان صارمیه (VIP)استند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-285خیابان مسجدخیاابن مسجد سید خروجی خیابان 5 رمضاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-286هتل آسمانپل فلزی روبروی هتل آسماناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-287پل آذرپل آذر خروجی خیابان آذراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-288میدان انقلابمیدان انقلاب ابتدای خیابان مطهریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-289شمس آبادیخیابان شمس آبادی چهارراه عباس آباد ضلع غربیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-290شمس آبادیخیابان شمس آبادی چهارراه قصر ضلع شرقیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-291شیخ بهاییخیابان شیخ بهائی ورودی خیابان آذراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-292خیابان مطهریخیابان مطهری ورودی خیابان شمس ابادیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-293جمهوریمیدان جمهوری اسلامی ورودی کوچه محمد شهبازیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-294خیابان خرمخیابان خرم ابتدای خیابان شهیداناستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-295نوابخیابان نواب انتهای خیابان خرماستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-296امام خمینیامام خمینی ورودی خیابان بسیجاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-297دروازه تهراندروازه تهران ابتدای امام خمینی لچکی بزرگاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-298شهید خرازیاتوبان شهید خرازی ابتدای صمدیه لبافاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-299خیابان اشرفی اصفهانیخیابان اشرفی اصفهانی ووردی خیابان صمدیه لبافاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-300شهید خرازیاتوبان شهید خرازی ووردی خیابان شهیداناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-301کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل خروجی خیابان باغ گلدستهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-302آمادگاهخیابان آمادگاه چهارراه باغ گلدسته مقابل مجتمع گلدیساستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-303چهارباغخیابان چهار باغ ورودی باغ گلدستهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-304کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل چهارراه فردوسی ابتدای پل فردوسیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-305شکر شکنچهارراه شکر شکن ورودی خیابان احمد آباداستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-306احمد آبادفلکه احمد آباد وردی بزرگمهراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-307خیابان بزرگمهرخیابان بزرگمهر 4 راه هشت بهشت ورودی خیابان هشت بهشت غربیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-308چهار باغخیابان چهارباغ عباسی چهارراه فلسطیناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-309خیابان حکیمتقاطع سپه و حکیم ووردی خیابان حکیماستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-310فردوسیخیابان فردوسی ورودی خیابان سید علی خاناستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-311چهارراه نقاشیچهارراه نقاشی ووردی خیابان شریف واقفیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-312هشت بهشتخیابان هشت بهشت ووردی خیابان ملک شمالیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-313هشت بهشتخیاابن شهت بهشت غربی خروجی خیابان گلزار شمالی بانک صادراتاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-314فردوسیخیابان فردوسی خروجی خیابان منوچهریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-315خیابان حافظخیابان حافظ ووردی کوچه یخچالاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-316پل خواجوپل خواجو جنب هلال احمراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-317خیاابن شریفخیابان شریف واقفی ووردی خیابان گلزار جنوبیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-318بزرگمهرفلکه بزرگمهر ووردی مشتاق اول کیلینک دندانپزشکی حضرت محمداستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-319استانداریخیابان استانداریاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-320سروشخیابان سروش چهار راه عسگریه خروجی صغیراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-321خیابان جیخیابان جی قبل از چهارراه پروین قبل پارکینگاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-322خیابان هشت بهشتخیابان هشت بهشت شرقی خروجی خیابان لاهوراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-323احمد آبادمیدان احمد آباد خروجی بزرگمهراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-324مشتاقخیابان مشتاق دوم خروجی خیابان مهراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-325مشتاق خیابان مشتاق دوم پل شهرستان خروجی خیابان بازارچهاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-326مشتاقخیابان مشتاق پل شهرستان ووردی خیابان بازارجهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-327بزرگمهرخیابان بزرگمهر 4 راه نور باران ووردی خیابان 22 بهمناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-32822بهمنخیابان 22 بهمن و خروجی خیاابن حمزه شمالیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-32922 بهمنحد فاصل خیابان 22 بهمن و خیابان باغ غدیراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-330بزرگمهرمیدان بزرگمهر ورودی خیابان بزرگمهراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-331مشتاقخیابان مشتاق سوم رو به روی بیمارستان چمران، سه راه علامه امینی حمزهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-332بزرگمهرخیابان بزرگمهر خروجی خیابان هشت بهشت شرقی (شاهزید)استند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-333مشتاقخیابان مشتاق دوم ابتدای خیابان حمزهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-334هشت بهشتخیابان هشت بهشت شرقی 4 راه پیروزیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-335همدانیانهمدانیان میدان همدانیان رو به روی بازار کوثراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-336پل فلزیپل فلزی وردی بوستان سعدیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-337توحیدخروجی خیابان توحید فرشچیاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-338توحیدخیابان توحید چهارراه توحید خروجی خیابان نظر شرقیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-339توحیدخیابان توحید چهارراه پلیس بلوار وسطاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-340حکیم نظامیچهارراه حکیم نظامی خروجی نظر غربیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-341نظر میانیخیابان نظر میانی وردی کوچه خورشیداستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-342نظر میانیخیابان نظر میانی ورودی میدان جلفااستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-343نظر میانیخیابان نظر میانی خروجی کوچه کلیسای وانکاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-344خیابانن وحیدخیابان وحید خروجی خیابان خاقانیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-345حکیم نظامیخیابان حکیم نظامی خروجی خیابان مهرداداستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-346حکیم نظامیخیابان حکیم نظامی رودی خیابان خاقانیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-347خیابان دانشگاهخیابان دانشگاه روروی دانشگاه اصفهاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-348چهار باغخیابان چهار باغ بالا خروجی کوچه کاویاناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-349چهارراه نظرچهارراه نظر وسط بلوار به سمت هتل پلاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-350چهارباغخیابان چهارباغ بالا ووردی خیابان شریعتیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-351سپاهانشهرسپاهانشهر خروجی خیابان فارابی 3 (VIP)استند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-352میدان ارتشمیدان ارتش ورودی خیابان وحیداستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-353حکیم نظامیخیابان حکیم نظامی 4 راه محتشم کاشانی ووردی خیابان محتشم کاشانیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-354خیابان وحیدخیابان وحید چهارراه رودکی خروجی خیاابن محتشم کاشانیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-355چهارباغخیابان چهارباغ بالا ووردی پارکینگ مجتمع کوثراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-356سپاهانشهرسپاهانشهر ورودی بلوار غدیر تقاطع شهدای گمناماستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-357خیابان دانشگاهخیابان دانشگاه ووردی خیابان توحیداستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-358سپاهان شهرسپاهان شهر چهاراه شاهداستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-359حکیم نظامیخیابان حکیم نظامی جنب مجتمع ارکیدهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-360حکیم نظامیحکیم نظامی خروجی کلیسای وانکاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-361بوستان سعدیبوستان سعدی جنب هتل 40 پنجره (VIP)استند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-362بلوار ارتشبلوار ارتش ابتدای خیابان حسین آباداستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-363خیابان هزار جریبخیابان هزار جریب وردی درب داشنگاه اصفهاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-364سپاهانشهرسپاهانشهر خروجی بلوار غدیراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-365چهارباغخیابان چهارباغ بالا ووردی درب اصلی مجتمع کوثراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-366نظر میانینظر میانی ورودی کوچه باغ بهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-367چهار باغچهار باغ بالا ابتدای خیابان بهار آزادیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-368میدان برجمیدان برج به سمت 4 راه فرایبورگاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-369مرداویچمرداویچ چهارراه رسالت چهارراه مسجد المهدیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-370مرداویچمرداویج میدان برج روبروی کانون زباناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-371میدا برجمیدان برج ابتدای شیخ صدوق جنوبی روبروی بانک صادراتاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-372شیخ صدوقخیابان شیخ صدوق شمالی حد فاصل 4 راه وکلا و شیخ مفید وسط بلواراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-373هزار جریبخیابان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهاناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-374ترمینالترمینال صفهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-375هزار جریبخیابان هزار جریب ووردی خیابان آزادیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-376شیخ صدوقخیابان شیخ صدوق شمالی خروجی کوچه پشت دادگستری (VIP)استند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-377شیخ صدوقخیاابن شیخ صدوق شمالی خروجی خیابان شیخ مفیداستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-378پل فردوسیپل فردوسی ورودی خیابان شیخ صدوق شمالیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-379آبشار4راه آبشار ابتدای خیابان سجاداستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-380خیابان میرخیابان میر خروجی خیابان مصلیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-381چهارراه فردوسیچهارراه فردوسی بلوار آیینه خانه به سمت خواجواستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-382آزادگانخیابان آزادگان خروجی خیابان فرایبورگاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-383خیابان سجادخیابان سجاد ورودی آپادانااستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-384شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق ورودی خیابان شیخ صدوق جنوبیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-385شیخ مفیدخیابان شیخ مفید ابتدای خیابان مصلی جنوبیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-386خیابان فیضخیابان فیض جنب درمانگاه ملا هادی سبزواریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-387دروازه شیرازدروازه شیراز ابتدای آزادگان ایستگاه brtاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-388سعادت آبادخیابان سعادت آباد وررودی خیابان ملاصدرااستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-389هلی کوپترچهار راه هلی کوپتراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-390شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق جنوبیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-391خیابان کاوهخیابان کاوه جنب ایستگاه مترواستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-392خیابان کاوهخیابان کاوه مجاور ترمینال بابلدشتاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-393آیت الله ادیبخیابان آیت الله ادیب ورودی خیابان ظابط زادهاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-394میدان شهدامیدان شهدا خروجی خیابان ابن سینااستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-395فلکه شهدافلکه شهدا ورودی خیابان کاوهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-396خیابان لالهخیابان لاله سه راه باقوشخانهاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-397میدان قدسمیدان قدس ورودی خیابان مدرساستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-398خیابان کاوهخیابان کاوه ورودی خیابان فلاطوریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-399خیابان کاوهخیابان کاوه ابتدای خیابان شهید کرمیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-400میدان برازندهمیدان برازنده ابتدای خیابان برازندهاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-401اتوبان چمراناتوبان چمران ابتدای خیابان مولویاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-402خیابان فلاطوریخیابان فلاطوری 4 راه فلاطوریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-403خیابان باهنرخیابان باهنر خروجی خیابان خادمیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-404خیابان کاوهخیابان کاوه خروجی خیابان باهنراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-405خانه اصفهانخانه اصفهان میدان گلها از سمت خیابان سپاهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-406ملک شهرملک شهر میدان علیخانی خروجی خیابان رباط دوماستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-407امام خمینیامام خمینی خروجی خیاابن خلبفه سلطان گازاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-408خیابان رباطدروازه تهران خیابان رباط ورودی خیابان باهنر (VIP)استند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-409امام خمینیامام خمینی تقاطع پل امام خمینی و شهید خرازیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-410امام خمینیامام خمینی ابتدای خیابان خانه اصفهاناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-411خانه اصفهانخانه اصفهان میدان ماه فرخیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-412رزمندگانچهارراه رزمندگاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-413خانه اصفهانخانه اصفهان میدان نگهبانیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-414خانه اصفهانخانه اصفهان میدان گلها (5 طبقه) روبروی بانک صادراتاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-415ملکشهرملک شهر میدان علیخانی ابتدای خیابان گلخانهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-416خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه خروجی کوچه شهرداری (قبل از دادسرا)استند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-417میدان جهادمیدان جهاد خروجی خیابان آتشگاه (VIP)استند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-418خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه جنب دادسرااستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-419خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه روبروی خیابان شهید مظاهریاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-420شهید خرازیبزرگراه شهید خرازی خروجی خیابان میرزا طاهراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-421خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه پمپ بنزین (VIP)استند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-422خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه جنب منارجنباناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-423سه راه کهندژسه ره کهندژ ورودی خیابان اشرقی اصفهانیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-424خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه روبروی رستوران شب نشینیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-425خیابان آتشگاهخیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزیناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-426خیابان اشرقیخیابان اشرفی اصفهانی ورودی خیابان حجازیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-427میدان صارمیهمیدان صارمیه دور برگرداناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-428خیابان پروینخیابان پروین خروجی خیابان هفت تیراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-429خیابان پروینخیابان پروین خروجی خیابان آل خجنداستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-430خیابان پروینخیابان پروین ابتدای خیابان عسگریهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-431خیابان عسگریهخیابان عسگریه ورودی خیابان فرسان شمالیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-432شهید فهمیدهمیدان شهید فهمیده ابتدای خیابان عطاراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-433دشستانخیابان عسگریه چهارراه دشستستان ضلع شمالیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-434خیابان پروینخیابان پروین ورودی خیابان دشتستاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-435میدان هفت تیرخیابان تالار میدان هفت تیر ضلع شمالیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-436خیابان پروینخیابان پروین ورودی خیابان شیخ طوسی دوماستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-437فلکه احمد آبادفلکه احمد آباد بین جی و سروشاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-438خیابان خواجه عمیدخیابان خواجه عمید میدان خواجه عمید ضلع شمالیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-439علامه امینیسه راه حمزه علامه امینیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-440خیابان جیخیابان جی خروجی خیابان خواجه عمیداستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-441امام خمینیامام خمینی ورودی لمجیراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-442میدان شاهدمیدان شاهد ورودی شریف غربیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-443خیابان اشرفی خیابان اشرفی میدان شهید بختیاری ووردی خیابان شریف غربیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-444میدان شاهدرهنان میدان شاهد خیابان شریف شرقیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-445امام خمینیامام خمینی ورودی خیابان شریفاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-446ملکشهرملکشهر ابتدای خیابان 17 شهریوراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-447ملکشهرملکشهر ابتدای خیابان مطهریاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-448خیابان کاوهخیابان کاوه ورودی خیابان بهارستاناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-449خیابان بهارستانخیابان بهارستان روبروی خیابان شهرک کوثراستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-450امام خمینیامام خمینی ورودی خیابان بهارستاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-451خیابان رباط سومخیابان رباط سوم ورودی خیابان نگارستاناستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-452خیابان رباط سومخیابان رباط سوم ورودی خیابان دانشاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-453سه راه سیمینسه راه سیمین ابتدای خیابان چانبازاناستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-454خیابان بهارستانخیابان بهارستان وردی خیابان مفتحاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-455بزرگراه شهید میثمیبزرگراه شهید میثمی (بلوار کشاورزی) پل مفتحاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-456شهرک امیر حمزهشهرک امیر حمزه میدان گلهااستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-457خیابان جانبازانخیابان جانبازان ورودی خیابان ملک الشعرای بهاراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-458فلکه قائمیهفلکه قائمیه ورودی خیابان گلهااستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-459سه راه سیمینسه راه سیمین خروجی خیابان سهروردیاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-460سه راه سیمینسه راه سیمین ابتدای خیابان سهروردی اولین کوچه سمت چپ (VIP)استند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-461سه راه سیمینسه راه سیمین روبروی بانک صادراتاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-462اتوبانتقاطع اتوبان و بلوار کشاورزیاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-463میدان قائمیهمیدان قائمیه ابتدای خیابان قائمیهاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-464خیابان لالهخیابان لاله میدان بهاراستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-465میدان لالهمیدان لاله ورودی خیابان زینبیهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-466زینبیهزینبیه میدان عاشق روبروی بازار بهاراستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-467زینبیهزینبیه ابتدای خیابان محور اصفهانیاستند 4 وجهی2
لیست بلیورد های اصفهانesf-468خیابان بعثتخیابان بعثت ابتدای خیابان برازندهاستند 4 وجهی2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-469چمراناتوبان چمران ورودی خیابان بعثتاستند 4 وجهی2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-470شیریپل شیریاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-471چهارراه قصرضلع شمالیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-472شمس آبادیخیابان شمس آبادیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-473پل فلزیجنوب شرقیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-474پل بزرگمهررفیوژ میانی مشتاقاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-475حکیم نظامی چهارراه شمالاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-476حکیم نظامی چهارراه جنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-477پل آذرتقاطع توحیداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-478حکیم نظامیخاقانیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-479میدان آزادیغرباستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-480بلوار سعدیرقیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-481بلوار ملترفیوژ میانیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-482بلوار ملترفیوژ میانیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-483توحیدخیابان توحیداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-484توحیدخیابان توحیداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-485چهارباغرفیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-486چهار باغچهارراه شریعتی جنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-487پل فردوسیرفیوژ میانی پلاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-488هزار جریبخیابان هزار جریباستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-489چهارراه شیخ صدوقجنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-490وکلاچهارراه وکلااستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-491شیخ صدوقتقاطع میراستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-492میدان انقلابرفیوژ مطهریاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-493میدان انقلابضلع شمال غربی داخل پیاده رواستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-494میدان جمهوریامام خمینیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-495فلکه فلسطینلچکی شرقاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-496میدان بزرگمهرجنوب شرقیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-497میدان خواجوابتدای رفیوژ میانی چهارباغ خواجواستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-498میدان بزرگمهررفیوژ مشتاق دوماستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-499خیابان وحیدخاقانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-500وحیدخیابان وحیداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-501آپاداناچهارراه آپادانااستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-502میدان آزادیرفیوژ آزادگاناستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-503بلوار آیینه خانهشرقی رفیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-504بلوار آیینه خانهشرقی رفیوژ میانیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-505چهارراه رزمندگانشمال شرقیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-506چهارراه تختیرفیوژ میانی چهار باغ جنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-507تقاطع طیبباب الرحمهاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-508میدان شهداابتدای چهار باغ پاییناستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-509مسجد سیدرفیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-510مسجد سیدرفیوژ میانیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-511میدان جمهوریحد فاصل امام خمینی و خرماستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-512چهارباغ عباسیآمادگاه شمالاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-513چهارباغ عباسیآمادگاه جنوباستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-514خانه اصفهانخیابان گلخانه مقابل پنج طبقهاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-515خانه اصفهانمیدان گل ها پنج طبقه جنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-516خانه اصفهانمیدان گل ها شمال شرقیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-517چهارراه رزمندگانجنوب شرقیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-518میدان شهداابتدای رفیوژ میانی خیابان کاوهاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-519میدان احمد ابادشمالاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-520شریفخیابان شریفاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-521علیخانیمیدان شهید علیخانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-522سیمینبلوار سیمیناستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-523چهارراه سهروردیجانبازاناستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-524جهادتقاطع غیر همسطح جهاداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-525هشت بهشتبلوار هشت بهشتاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-526میدان انقلابضلع شرقی داخل پیاده رواستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-527خواجوچهارباغ خواجواستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-528چهار باغ عباسیحد فاصل عباس آباد تا انقلاباستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-529علامه امینیجنوباستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-530هشت بهشتتقاطع هشت بهشت و بزرگمهر شمالاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-531خیابان لاهوررفیوژ میانیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-532خیابان حمزه اصفهانیرفیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-533فیض بلوار فیضاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-534خیابان کاوهتقاطع باهنر ضلع شرقیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-535آتشگاهخیابان آتشگاهاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-536آتشگاهخیابان آتشگاهاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-537پروینخیابان پرویناستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-538پروینخیابان پرویناستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-539امام خمینیتقاطع شریفاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-540شاهمرادیتقاطه شهید شاهمرادیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-541قائمیهمیدان قائمیهاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-542کشاورزبلوار کشاورزاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-543خیابان جیرفیوژ میانیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-544هشت بهشت شرقیخیابان هشت بهشت شرقی رفیوژ میانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-545شاهمرادیتقاطع شهید شاهمرادیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-546خیابان کاوهرفیوژ میانیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-547جیخیابان جیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-548امام خمینیتقاطع غیر همسطحاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-549میدان انقلابضلع شرقی داخل پیاده رواستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-550ولیعصرخیابان ولیعصراستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-551کاوهخیابان کاوه مجاور ترمینالاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-552خرازیتقاطع غیر همسطح خرازی و میرزا طاهراستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-553سروشخیابان سروشاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-554جیخیابان جیاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-555امام خمینیتقاطع امام رضااستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-556بهارستانخیابان بهارستاناستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-557امیر کبیرمیدان امیر کبیراستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-558امام خمینیامام خمینیاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-559خیابان جیتقاطع شهید رجاییاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-560قدسمیدان قدس ورودی خیابان مدرساستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-561میدان لالهمحور زینبیهاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-562سروشخیابان سروشاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-563دشستانخیابان دشستاناستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-564لالهخیابان لالهاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-565شاهدمیدان شاهداستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-566بعثتبلوار بعثتاستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-567لالهمیدان لالهاستند پرتابل2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-568اصفهانیعاشق اصفهانیاستند پرتابل2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-569امام خمینیخوراسگاناستند پرتابل2
لیست بلیورد های اصفهانesf-570خیابان کمال اسماعیلخیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 1بیلبورد سه وجهی36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-571خیابان کمال اسماعیلخیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 2بیلبورد سه وجهی36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-572خیابان کمال اسماعیلخیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 3بیلبورد سه وجهی36
لیست بلیورد های اصفهانesf-573غدیرپل غدیر سه وجهی گردون وجه 1بیلبورد سه وجهی48
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-574غدیرپل غدیر سه وجهی گردان وجه 2بیلبورد سه وجهی48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-575غدیرپل غدیر سه وجهی گردان وجه 3بیلبورد سه وجهی48
لیست بلیورد های اصفهانesf-576بزرگمهرشمال پل بزرگمهر سه وجهی گردان40
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-577ردانی پوربزرگراه ردانی پور تقاطع خیابان رباطسه وجهی گردان48
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-578امیر کبیرخیابان امیر کبیر شرق میدان امیر کبیرسه وجهی گردان40
لیست بلیورد های اصفهانesf-579دانشگاهسه راه دانشگاه ابتدای بلوار توحیدبیلبورد دوجهی24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-580خیابان جیسه راه همدانیان وجه غربیبیلبورد دوجهی36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-581خیابان جیسه راه همدانیان وجه شرقیبیلبورد دوجهی36
لیست بلیورد های اصفهانesf-582آتشگاهرفیوژ میانی ابتدای بلوار آتشگاه (ضلع شرقی)بیلبورد دوجهی38
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-583سی و سه پلسی و سه پل ابتدای بوستان ملت4وجهی گردان ساعت3
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-584سعادت آبادسعادت آباد تقاطع فرایبورگ4وجهی گردان ساعت3
لیست بلیورد های اصفهانesf-585شیخ صدوقچهارراه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-586توحیدچهارراه توحید تقاطع خیابان نظر4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-587توحیدچهارراه توحید چهارراه پلیس4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-588چهارباغخیابان چهارباغ بالا چهارراه نظر4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-589فرایبورگچهارراه فرایبورگ تقاطع خیابان آزادی4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-590چهار باغخیابان چهارباغ بالا تقاطع شریعتی4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-591حکیم نظامیخیابان حکیم نظامی تقاطع شریعتی4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-592ملتبلوار ملت تقاطع پل فلزی4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-593بزرگمهرخیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-594میدان فیضمیدان فیض ابتدای خیابان میر4وجهی گردان ساعت3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-595خیابان مطهریخیابان مطهری چهارراه پل فلزی4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-596خیابان وحیدخیابان وحید تقاطع خیابان خاقانی4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-597بزرگمهرخیابان بزرگمهر چهارراه نور باران4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-598شمس آبادیخیابان شمس آبادی چهارراه قصر4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-599شمس آبادیخیابان مطهری تقاطع خیابان شمس آبادی 4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-600پل شیریپل شیری ابتدای خیابان مطهری4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-601خیابان سجادخیابان سجاد تقاطع ارباب4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-602میدان خواجومیدان خواجو ابتدای خیابان مشتاق4وجهی گردان ساعت2
لیست بلیورد های اصفهانesf-603چهارباغ عباسیخیابان چهارباغ عباسی تقاطع آمادگاه4وجهی گردان ساعت2
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-604وفاییچهارراه وفایی تقاطع مسجد سید4وجهی گردان ساعت2
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-605آبشارچهارراه آبشار تقاطع پل بزرگمهر4وجهی گردان ساعت3
لیست بلیورد های اصفهانesf-606فلسطینچهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی4وجهی گردان ساعت3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-607نشاطخیابان نشاط چهارراه شکر شکن4وجهی گردان ساعت3
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-608خانه اصفهانخانه اصفهان میدان پنج طبقه4وجهی گردان ساعت3
لیست بلیورد های اصفهانesf-609مجتمع تجاریحیاط مجتمع تجاری پارک اصفهان4وجهی گردان ساعت3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-610بزرگراه خرمبزرگراه خرم - خیام تقاطع خیابان جهاد4وجهی گردان ساعت3
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-611چهارراه ارنشچهارراه ارنش سه راه حکیم نظامی4وجهی گردان ساعت3
لیست بلیورد های اصفهانesf-612رزمندگانچهارراه رزمندگان تقاطع جابر انصاری4وجهی گردان ساعت3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-613بلوار کشاورزبلوار کشاورز تقاطع حبیب الهی4وجهی گردان ساعت3
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-614خیابان سروشخیابان سروش تقاطع آل خجند4وجهی گردان ساعت3
لیست بلیورد های اصفهانesf-615انقلابمیدان انقلاب ضلع غرب4وجهی گردان ساعت3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-616جمهوریمیدان جمهوری امام خمینی4وجهی گردان ساعت3
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-617میدان آزادیمیدان آزادی ابتدای بلوار سعادت آباد بام ساختمان پورپونه (تعرفه 3 ماهه است)تری ویژن65
لیست بلیورد های اصفهانesf-618مجتمع تجاریمجتمع تجاری پارک اصفهان حیاط مجتمع مقابل درب ورودی اصلی (تعرفه 3 ماهه است)تری ویژن13
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-619مجتمع تجاریمجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از ورودی پارکینگ و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه استبیلبورد سه وجهی9
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-620مجتمع تجاریمجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه استبیلبورد سه وجهی9
لیست بلیورد های اصفهانesf-621مجتمع تجاریمجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه استبیلبورد سه وجهی3
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-622بزرگمهرضلع شمالی پل بزرگمهرسه وجهی گردان38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-623رباطخیابان رباط تقاطع شهید ردانی پورسه وجهی گردان48
لیست بلیورد های اصفهانesf-624خیابان جیخیابان جی سه راه همدانیان وجه غربی و وجه شرقیبیلبورد دو وجهی36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-625آتشگاهخیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع غربیبیلبورد38
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-626آتشگاهخیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع شرقیبیلبورد38
لیست بلیورد های اصفهانesf-627توحیدخیابان توحید سه راه دانشگاه وجه شمالی و جنوبیبیلبورد دو وجهی24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-628امیرکبیرمیدان شاپور شرق میدان امیر کبیرسه وجهی گردان40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-629شهر رضاضلع جنوب غربی میدان شهدا ابتدای خیابان 40 متری بیلبورد سه وجهی32
لیست بلیورد های اصفهانesf-630شهر رضابلوار مدرس ابتدای اتوبان اصفهان رو به روی امام زاده از طرف اصفهانپل عابر25
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-631شهر رضاخیابان 45 متری رو به روی زایشگاه سمیه از طرف میدان فاطمیه پل عابر25
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-632شهر رضاخیابان 45 متری رو به روی زایشگاه سمیه از طرف میدان امامپل عابر25
لیست بلیورد های اصفهانesf-633شهر رضابلوار مدرس ابتدای اتوبان اصفهان رو به روی امام زاده از طرف شهررضاپل عابر25
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-634نجف آبادچهارراه شهرداریبیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-635نجف آبادمیدان آزادگان 1بیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-636نجف آبادمیدان آزادگان 2بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-637نجف آبادمیدان آزادگان 3بیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-638نجف آبادمیدان آزادگان 4بیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-639نجف آبادمیدان آزادگان 5 و 6بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-640نجف آبادمیدان بسیجبیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-641نجف آبادمیدان جهاد 1 و 2بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-642نجف آبادخیابان شریعتی وجه 1 و 2 بین خیابان سعدی به رجاییبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-643نجف آبادخیابان شریعتی وجه 1 و 2 بین خیابان رجایی به سعدیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-644نجف آبادخیابان شریعتی ما بین 15 خرداد و مجاهدبیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-645نجف آبادمیدان امام حسینبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-646نجف آبادورودی گلدشتبیلبورد36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-647نجف آبادمسیر کهریز سنگ (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد48
لیست بلیورد های اصفهانesf-648شاهین شهرانتهای خیابان فردوسی ورودی علامه مجلسیدوجهی گردان36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-649شاهین شهربلوار طالقانی (بازار خلیج فارس)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-650شاهین شهربلوار طالقانی (سه راه مدرس روبروی مدرس)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-651شاهین شهربلوار طالقانی ( جنب بازار میوه)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-652شاهین شهربلوار طالقانی (کوی مهدیه)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-653شاهین شهربلوار طالقانی، جنب شاهین کاراناسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-654شاهین شهربلوار طالقانی قبل از ورودی ایثارگراناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-655شاهین شهربلوار طالقانی قبل از تقاطع پردیساسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-656شاهین شهربلوار طالقانی، سه راه شریفیاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-657شاهین شهربلوار طالقانی، روبروی فروشگاه تعاوناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-658شاهین شهرمسکن مهر (سه راه اسفند)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-659شاهین شهرمسکن مهر (2 وجهی)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-660شاهین شهرمسکن مهر (ابتدای بلوار مهر) (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-661شاهین شهرفلکه چوبی (آخر عطار) (2 وجهی)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-662شاهین شهرفلکه چوبی ابتدای مدرساسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-663شاهین شهرمیدان شورا ورودی بلوار فیض (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-664شاهین شهربلوار فرخی ابتدای صیاد شیرازیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-665شاهین شهرخیابان شریعتی(ژاندارمری) (2 وجهی)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-666شاهین شهرخیابان شریفی (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-667شاهین شهرمیدان رازی (ابتدای قیصر امین پور) (2 وجهی)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-668شاهین شهربلوار دانشجو Aاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-669شاهین شهربلوار دانشجو B (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-670شاهین شهراواسط سهراب سپهری (میدان خلیج فارس) (2 وجهی)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-671شاهین شهربلوار امام (ابتدای بلوار دکتر مصطفی چمران)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-672شاهین شهرمیدان ولیعصر ورودی بلوار اماماسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-673شاهین شهربلوار امام خمینی مقابل محله بانک استاناسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-674شاهین شهرمیدان جمهوری اسلامی (سمت فروشگاه میلاد)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-675شاهین شهربلوار منتظری روفوژ وسط، مقابل سه راه جانبازان (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-676شاهین شهربلوار منتظری ابتدای قائماسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-677شاهین شهربلوار منتظری سه راه مسرور رفوژ وسطاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-678شاهین شهرمیدان مسرور ابتدای بلوار مخابراتاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-679شاهین شهرآخر فردوسی ضلع شرقی میدان Aاسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-680شاهین شهرآخر فردوسی ضلع شرقی میدان Bاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-681شاهین شهرروفوژ علامه مجلسی (2 وجهی) Aاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-682شاهین شهرروفوژ علامه مجلسی (2 وجهی) Bاسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-683شاهین شهرمیدان هفت تیر ابتدای هشت بهشت (2 وجهی)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-684شاهین شهرگلدیس بلوار شورا Aاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-685شاهین شهرگلدیس بلوار شورا Bاسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-686شاهین شهرسه راه پرستاراسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-687شاهین شهرگلدیس روبروی بیمارستان گلدیساسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-688شاهین شهرورودی فدک (2 وجهی)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-689شاهین شهرگلدیس خیابان علامه امینی روبروی بانک مسکن (2 وجهی)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-690شاهین شهرمیدان فردوسی بلوار امام علی سه راه امام علیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-691شاهین شهرحافظ شمالی (ابتدای بلوار امام علی) (2 وجهی)استرابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-692شاهین شهربلوار شاهد جنب میدان شهدای محراب (2 وجهی)استرابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-693شاهین شهرمیدان دفاع مقدس (2 وجهی)استرابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-694شاهین شهرخیابان ردانی پور نبش سه راه معاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-695شاهین شهرخانه کارگر چهارراه صغیراسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-696شاهین شهرطالقانی جنب پایانهاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-697کاشانبلوار امیر کبیر میدان عامریه(مسیر رفت)پل عابر80
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-698کاشانبلوار امیر کبیر میدان عامریه(مسیر برگشت)پل عابر80
لیست بلیورد های اصفهانesf-699کاشانبلوار قطب راوندی روبروی شهرک صنعتی (مسیر رفت)پل عابر72
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-700کاشانبلوار قطب راوندی روبروی شهرک صنعتی (مسیر برگشت)پل عابر72
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-701کاشانبلوار قطب راوندی روبروی دانشگاه سیلک (مسیر رفت)پل عابر72
لیست بلیورد های اصفهانesf-702کاشانبلوار قطب راوندی روبروی دانشگاه سیلک (مسیر برگشت)پل عابر72
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-703کاشانبلوار قطب راوندی ،نبش خیابان ناحیه(مسیر رفت)پل عابر60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-704کاشانبلوار قطب راوندی ،نبش خیابان ناحیه(مسیر برگشت)پل عابر60
لیست بلیورد های اصفهانesf-705کاشانمیدان جهاد ابتدای بلوار کشاورزبیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-706کاشانبلوار امام رضا بعد از خروجی مصلیبیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-707کاشانبلوار امام رضا بعد از بلوار الهیهبیلبورد 60
لیست بلیورد های اصفهانesf-708کاشانبلوار امیر کبیر نرسیده به خیابان صادق اصفهانیبیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-709کاشانبلوار امیر کبیر نبش خیابان صادق اصفهانیبیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-710کاشانبلوار امام رضا نبش دانشگاه پیام نوربیلبورد 40
لیست بلیورد های اصفهانesf-711کاشانمیدان 15 خردادبیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-712کاشانمیدان 15 خردادبیلبورد 32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-713کاشانمیدان کمال الملک مقابل بانک ملتبیلبورد 32
لیست بلیورد های اصفهانesf-714کاشانمیدان کمال الملک جنب دفتر خانهبیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-715کاشانمیدان کمال الملک جنب ساختمان شیرینبیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-716کاشانمیدان شهید اردهالبیلبورد24
لیست بلیورد های اصفهانesf-717کاشانخیابان آیت الله کاشانی بین 4 راه کاشانی و غزنویدروازه ای24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-718کاشانخیابان شهید رجایی مقابل بیمارستان نقویبیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-719کاشانمیدان معلم ابتدای بلوار مفتحبیلبورد18
لیست بلیورد های اصفهانesf-720کاشانمیدان ولیعصر جنب بانک صادراتبیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-721کاشانمحور جدید آران و بیدگلبیلبورد32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-722کاشانبلوار قطب راوندی پل دانشگاه آزادپل عابر75
لیست بلیورد های اصفهانesf-723کاشانبلوار قطب راوندی استخر مرواریدپل عابر55
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-724کاشانبلوار قطب راوندی پل دفاع مقدسپل عابر45
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-725کاشانبلوار قطب راوندی پل دفاع مقدسپل عابر35
لیست بلیورد های اصفهانesf-726کاشانبلوار ملاصدرا راه آهنپل عابر50
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-727کاشانخیابان آیت اله سعیدی مقابل پارک نرگسپل عابر40
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-728کاشانمیدان معلم ابتدای خیابان شهید بهشتیاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-729کاشانخیابان شهید بهشتی سه راه زیارتیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-730کاشانچهارراه کاشانی ابتدای خیابان کاشانی مقابل جهاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-731کاشانمیدان امام حسین ابتدای خیابان کاشانیاسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-732کاشانخیابان امیرکبیر نبش چهارراه سلماناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-733کاشانمیدان کمال الملک ابتدای خیابان بابا افضلاسترابورد12
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-734کاشانمیدان شورا ابتدای خیابان مدرساسترابورد12
لیست بلیورد های اصفهانesf-735کاشانخیابان آیت الله کاشانی سه راه غزنویپل عابر24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-736کاشانخیابان شهیدرجایی روبروی بیمارستان تقویپل عابر24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-737کاشانخیابان آیت الله مدنی روبروی باشگاه تختیپل عابر24
لیست بلیورد های اصفهانesf-738کاشانخیابان بابا افضل روبروی بازار علیپل عابر24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-739کاشانمیدان امام حسین ابتدای خیابان امیر کبیرپل عابر24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-740کاشانخیابان امیر کبیر روبروی بانک صادرات به طرف باغ فینپل عابر37
لیست بلیورد های اصفهانesf-741کاشانخیابان امیر کبیر روبروی بانک صادرات به طرف میدان امام حسینپل عابر37
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-742کاشانچهارراه آیت الله کاشانی جنب مجتمع تجاری اداری ملت مرکز کاشانپریزما32
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-743کاشانمیدان جهاد نبش سازمان آببیلبورد72
لیست بلیورد های اصفهانesf-744کاشانمیدان امام علی روبروی شهرک صنعتی فتح المبین به طرف کاشانبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-745کاشانمیدان امام علی روبروی شهرک صنعتی فتح المبین به طرف اصفهانبیلبورد72
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-746کاشانمیدان ولیعصر ابتدای قطب راوندیبیلبورد32
لیست بلیورد های اصفهانesf-747کاشانخیابان بهشتی نبش چهارراه شاهدبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-748کاشانخیابان کارگر به طرف شهر آران و بیدگلپل عابر20
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-749کاشانخیابان کارگر به طرف کاشانپل عابر20
لیست بلیورد های اصفهانesf-750کاشانپل راه آهن به سمت شهرک صنعتی به سمت فرش آران و بیدگلپل عابر20
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-751کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء جنب فرش آنابیلبورد36
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-752کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء جنب چوب بری شفاییبیلبورد36
لیست بلیورد های اصفهانesf-753کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان میرعماد روبروی فرش آنابیلبورد32
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-754کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (اولی)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-755کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (دومی)بیلبورد15
لیست بلیورد های اصفهانesf-756کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (سومی)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-757کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء و خیابان کمربندی شمالیبیلبورد55
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-758کاشانشهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء و خیابان کمربندی جنوبیبیلبورد55
لیست بلیورد های اصفهانesf-759قمصربلوار خلیج فارس نبش خروجی پمپ بنزین (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-760قمصربلوار بهشت تقاطع خیابان گل آذین نبش پارک (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-761قمصرنبش میدان جشنواره ابتدای بلوار بهشت (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
لیست بلیورد های اصفهانesf-762قمصرنبش میدان جشنواره ورودی سایت جشنواره (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
تعرفه بیلبورد های اصفهانesf-763قمصرانتهای بلوار ساحلی روبروی گلاب طوبی (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد24
اجاره بیلبورد های اصفهانesf-764قمصربلوار بهشت روبروی بوستان گلاب به طرف میدان جشنواره (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد40
لیست بلیورد های اصفهانesf-765قمصربلوار بهشت روبروی بوستان گلاب به طرف باغ پرندگان (تعرفه 3 ماهه است)بیلبورد40