اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

اجاره(clb) سی ال بی تهران|تعرفه و لیست قیمت clb سی ال بی های تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

clb چیست و چه مزایایی نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی دارد

پنل های شیشه ای مدرن یا سی ال بی clb (City Light Billboard ) از رسانه‌های مهم و تاثیر گذار محیطی محسوب می‌شوند. پنل‌های شیشه‌ای با قابلیت رویت ‌پذیری فوق‌ العاده برای هردو مخاطب پیاده و سواره و امکان گنجاندن جزئیات نوشتاری بیشتر نسبت به دیگر رسانه‌های محیطی ، از موثر‌ترین و کارآمد‌ترین ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع‌ رسانی جدید در محورهای داخلی شهری شناخته می‌شوند. امکان نورپردازی در شب یکی از مهمترین مزایای سازه‌های سی ال بی می‌باشد.
ابعاد سازه: 8 متر مربع (230x330 افقی)
ابعاد اکران:6 متر مربع (200x300 افقی)


لینک دانلود: تعرفه سی ال بی های تهران|لیست قیمت clb های تهران|لیست اجاره سی ال بی های تهران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيمتـراژ
کل
تعرفه یکــماه
(تومان)
اجاره سی ال بی تهران clb1آفریقاجنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb2آفریقاجنوب به شمال نبش خیابان گل افشان (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb3آفریقاجنوب به شمال تقاطع کوچه آناهیتا ضلع شمال شرقی645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb4الهیهضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقای شمالی645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb5الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb6الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb7الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb8الهیهورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb9الهیهخیابان خزر مسیر جنوب به شمال تقاطع شریفی منش645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb10الهیهخیابان خزر مسیر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb11الهیهخیابان خزر جنوب به شمال نرسیده به شریعتی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb12الهیهابتدای خزر جنوبی ورودی صدر (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb13الهیهابتدای خزر جنوبی ورودی صدر (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb14فرشتهتقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb15فرشتهتقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb16فرشتهغرب به شرق روبروی اخگری (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb17فرشتهغرب به شرق روبروی اخگری (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb18فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb19فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb20فرشتهضلع شمال میدان تختی (سازه سوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb21فرشتهضلع شمال میدان آقا بزرگی645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb22نیاورانغرب به شرق نبش کوچه سعیدی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb23نیاورانغرب به شرق نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb24نیاورانشرق به غرب نرسیده به میدان یاسر نبش کوچه چراغی645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb25نیاورانضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb26نیاورانضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb27دزاشیبمیدان قدس خیابان دزاشیب نبش اعلم جنب مرکز تجاری شمرون645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb28اندرزگوشرق به غرب خیابان صالحی645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb29فرمانیهشرق به غرب کوچه نبش سیمین دخت645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb30فرمانیهروبه روی مدرسه بو علی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb31فرمانیهروبه روی مدرسه بو علی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb32فرمانیهشرق به غرب نبش کوچه سعیدی (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb33فرمانیهشرق به غرب نبش کوچه سعیدی (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb34فرمانیهنبش کوچه ثروتی645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb35کامرانیهجنوب به شمال تقاطع صدر ورودی صدر غرب (سازه اول)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb36کامرانیهجنوب به شمال تقاطع صدر ورودی صدر غرب (سازه دوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb37پارک ویضلع شمال غربی (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb38پارک ویضلع شمال غربی (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb39پارک ویضلع شمال غربی (سازه سوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb40پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb41پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb42پارک وی ضلع جنوب غربی (سازه سوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb43ولنجکنبش خیابان بیست و یکم645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb44ولنجکنبش خیابان یکم (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb45ولنجکنبش خیابان یکم (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb46ولنجکنبش خیابان یکم (سازه سوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb47زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه اول)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb48زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه دوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb49زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه سوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb50زعفرانیهخیابان مقدس اردبیلی نقاطع خیابان پسیان ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb51سعادت آبادسعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه اول)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb52سعادت آبادسعادت آباد نرسیده به بزرگراه یادگار امام نبش کوچه دوم (سازه دوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb53سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb54سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb55سعادت آبادضلع جنوب غربی میدان کاج خیابان سعادت آباد (سازه سوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb56سعادت آبادانتهای 24 متری تقاطع خیابان دشت بهشت645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb57سعادت آبادانتهای خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb58سعادت آبادانتهای خیابان سرو غربی میدان قیصر امین پور ضلع جنوب غربی (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb59سعادت آبادتقاطع لچکی خیابان سی و هشتم645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb60شهرک غربایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb61شهرک غربایران زمین جنب فروشگاه شهروند (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb62شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb63شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb64شهرک غربخیابان خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال غربی (سازه سوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb65پاسدارانپاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb66پاسدارانپاسداران ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb67اقدسیهاقدسیه غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه اول)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb68اقدسیهاقدسیه غرب به شرق نرسیده به سباری تقاطع نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb69اقدسیهاقدسیه تقاطع خیابان پاسداران ضلع غربی (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb70اقدسیهاقدسیه تقاطع خیابان پاسداران ضلع غربی (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb71شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه اول)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb72شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه دوم)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb73شریعتیشریعتی جنوب به شمال تقاطع پل صدر ضلع جنوب شرقی (سازه سوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb74شریعتیشریعتی نرسیده به سید خنداد تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه اول)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb75شریعتیشریعتی نرسیده به سید خنداد تقاطع خیابان قندی ضلع شمال غربی (سازه دوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb76سهروردیسهروردی روبروی آپادانا شمالی نبش کوچه محبی645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb77پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb78پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb79پونکضلع شرقی میدان پونک (سازه سوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb80اکباتاناکباتان خیابان شکوری و خیابان نفیسی645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb81ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb82ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb83ولیعصرولیعصر رو به روی خیابان زرتشت (سازه سوم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb84ولیعصرولیعصر روبروی مسجد بلال نبش کوچه خرسند645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb85میردامادمیرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb86میردامادمیرداماد خیابان نجفی مقدم جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb87گلبرگگلبرگ نبش سمنگان ضلع جنوب شرقی645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb88تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb89تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb90تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه سوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb91تهرانپارسفلکه دوم تهرانپارس ضلع جنوب غربی (سازه چهارم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb92نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه اول)645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb93نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه دوم)645,000,000
تعرفه سی ال بی تهران clb94نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه سوم)645,000,000
قیمت سی ال بی تهران clb95نوبنیادنو بنیاد روی پل سواره نو بنیاد (سازه چهارم)645,000,000
لیست سی ال بی تهران clb96امیر آبادامیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم روبروی کوی دانشگاه645,000,000
اجاره سی ال بی تهران clb97جردنآفریقا جنب مرکز خرید مدرن الهیه 4 سازه 6*4100.000.000
تعرفه سی ال بی تهران clb98فرمانیهتقاطع فرمانیه و کامرانیه چهارراه کامرانیه 2 سازه6*250.000.000

خواندن 1554 دفعه آخرین ویرایش در %ق ظ، %22 %369 %1395 ساعت %07:%اسفند

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.